1729 och 1810 års tomtnummer
Sök och jämför äldre fastighetsbeteckningar (kvartersnamn och tomtnummer) enligt 1710 och 1810 års tomtnumrering
Staden – 1729, 1810
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Akter i vademål
Bläddra i skannat kortregister till akter i rättegångsmål som överklagats till Svea hovrätt.
Staden – ca 1700-1800
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Alla Stadsarkivets kart- och ritningsarkiv
Sök i register över arkiv med kartor, ritningar och affischer
Staden – 1600-tal - 2000-tal
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Allmänna barnbördshuset, namnregister 1891-1912
Sök namn på barn och mödrar i register till förlossningsjournaler
Staden – 1891-1912
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Allmänna barnbördshuset, namnregister 1913
Sök namn på barn och mödrar i register till förlossningsjournaler
Staden – 1913
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Allmänna barnhuset, forskarhandledning
Läs hur du söker i Allmänna barnhusets arkiv
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Allmänna barnhuset, rullor 1798-1916
Sök efter barn på Allmänna barnhuset åren 1798-1916
Staden – 1798-1916
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Fasadritning till monter med stora flaggor
Allmänna konst- och industriutställningen 1897
Sök i applikation med bilder av ritningar och annat material.
Staden – 1882-1897
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Ansökan om uppehållsbok
Sök efter personer som ansökt om uppehållsbok för att få vistas i Sverige.
Länet – 1918-1924
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Arkivguide till bebyggelseforskning i Stockholm
Läs hur du söker efter kartor, ritningar, fotografier och andra arkivmaterial relaterade till byggnader
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Barnhemsregister
Sök i register över barnhem, mödrahem och ungdomshem
Länet – 1624-1990
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Beställ arkivhandling till läsesalen, forskarhandledning
Läs hur du söker och beställer fram arkiv på Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Biblioteket, forskarhandledning
Läs hur du beställer biblioteksböcker på Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Bilder ur arkiven
Bläddra bland ett urval fotografier ur Stadsarkivets olika arkiv.
Staden – 1820-1997 (ca)
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Exempel ur Biografikasamlingen.
Biografikasamlingen
Bläddra i kortregister över de kvinnor och män som ingår i samlingen.
Staden – 1740-1920
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Borgerliga vigslar
Bläddra i kortregister till diariet i Magistratsärenden gällande borgerliga vigslar.
Staden – 1881-1910
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Bouppteckning efter Amalia Lemke, 1718.
Bouppteckningar Stockholm stad
Sök i bouppteckningar för Stockholm åren 1598-1860
Staden – 1598-1860
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Bouppteckningar, forskarhandledning
Läs hur du söker i bouppteckningar på Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Bouppteckningsregister Stockholms län
Register till bouppteckningar från domstolar i Stockholms län varierande år
Länet – 1901-1947
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Bouppteckningsregister Stockholms stad
Register till bouppteckningar i Stockholms tingsrätt
Staden – 1992-2001
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Burskapshandling 1736.
Burskapshandlingar 1726-1845
Sök personer som ansökt om att idka näringsverksamhet eller handel i Stockholms stad 1726-1845
Staden – 1726-1765
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Bygg- och plantjänsten
Sök och ladda ner bygglovsritningar (1875-nutid) och stadsplaner för Stockholms stad
Staden – 1875-nutid
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Bygglov 1713-1874
Sök, öppna och ladda ner äldre bygglovsritningar i Stockholms stad
Staden – 1713-1874
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Ett av de förklarande korten i registter till bygglovshandlingar 1713-1874.
Bygglovsregister 1713-1874
Sök i kortregister över bygglov 1713-1874 i Stockholms stad.
Staden – 1713-1874
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Bygglovsregister 1875-1980
Sök bygglovsritningar från Stockholms stad 1875-1980
Staden – 1875-1980
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Byggnadsritningar, forskarhandledning
Läs hur du söker bygglovsritningar i Stockholm
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Centralfängelset Långholmens verkställda utslag
Sök i register över fångar på Centralfängelset Långholmen.
Staden – 1810-1843
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Civilakt från 1680.
Civilakter 1660-1730
Bläddra i kortregister över civilakter i Stockholms Magistrat och Rådhusrätt.
Staden – 1660-1730
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
e-arkiv Stockholm
Sök information i stadens gemensamma digitala arkiv, e-arkiv Stockholm.
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Vid Österlånggatan 1864. Blyerts och akvarell av G. W. Palm.
Faste- och upplåtelsebrev över ofria tomter
Sök fastighetsägare till fastigheter som stod på stadens mark
Staden – 1741-1821
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Fastighetsregister
Sök fastighetsägare i Stockholms stad, på Stadsarkivets webbplats
Staden – 1675-1875
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Gamla stan sett från Marieberg. Detalj ur Suecia antiqua et hodierna 1698-1701.
Fastighetsägare i Nikolai
Bläddra i kortregister över fastighetsägare i Nikolai församling
Staden – 1652, 1676, 1683
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Gamla ritningssamlingen
Sök, öppna och ladda ned gamla ritningar
Sverige – 1348-1965
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Gatu- och kvartersregister
Bläddra i skannat kortregister över Stockholms äldre gatu-, kvarters- och områdesnamn.
Staden – 1700-1900-tal
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Generaldiarium i brottmål
Hitta personer som varit misstänkta för brott
Staden – 1850-1958
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Handritade kartor
Bläddra bland Stadsarkivets handritade kartor
Sverige – 1600-1900 (ca)
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Hantverkare i Stockholm
Bläddra i kortregister över hantverkare verksamma i Stockholm 1719.
Staden – 1719
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Titel från låda till Holms tomtbok 1674
Holms tomtbok över Katarina församling
Bläddra i Holms tomtbok med fastigheter och fastighetsägare på Södermalm i Stockholm 1674.
Staden – 1674
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Titel från låda till Holms tomtbok 1679
Holms tomtbok över Maria församling
Bläddra i Holms tomtbok med fastigheter och fastighetsägare på Södermalm i Stockholm 1679.
Staden – 1679
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Hovförsamlingens lysningsböcker
Bläddra i kortregister över hovförsamlingens vigsel- och lysningsböcker.
Staden – 1700-1865
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Detalj av titelsidan till den tryckta Stockholms stads jordebok 1474-1498.
Jordeböcker – fastighetsärenden
Bläddra i kortregister över fastighetsärenden i Stockholms tryckta jordeböcker.
Staden – 1420-1497
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Karta över Växjö 1855.
Kartor och ritningar från Städernas allmänna brandstodsbolag
Bläddra i kortregister över kartor och ritningar i Städernas allmänna brandstodsbolag.
Sverige – 1860-1940 (ca)
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Färgbild av Kommerskollegiets sigill i blått och vitt från 1932.
Kommerskollegiets skrivelser till Kungl. Maj:t
Bläddra i kortregister över Kommerskollegiets skrivelser till Kungl. Maj:t.
Sverige – 1655-1840
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Kommunalkalender
Sök i Stockholms kommunkalender – här finner du stadens organisation, nämnder, politiker och tjänstemän
Staden – 1907-2012
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Kommunfullmäktiges handlingar
Sök i Kommunfullmäktigetrycket – stadsfullmäktiges tryckta beslut och handlingar
Staden – 1863-2009
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Stockholms börs. Kopparstick av Johan Snack 1782.
Konkursdiariet Stockholms Magistrat och Rådhusrätt
Sök bland konkursärenden i konkursdiariet till Stockholms Magistrat och Rådhusrätt.
Staden – 1687-1849
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Kontributionslängderna i arkivet.
Kontributions- och skottlängd 1636
Sök i register över skattelängd 1636
Staden – 1636
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Kontributionslängderna i arkivet.
Kontributionslängd 1645
Sök i register till skattelängd 1645
Staden – 1645
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Kontributionslängd 1665
Sök i register över skattelängd 1665.
Staden – 1665
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Sida ur kronotaxeringslängd 1795.
Kronotaxeringslängder – personregister 1783-1795
Personregister till kronotaxeringslängder (skattelängder) i Stockholms stad.
Staden – 1783-1795
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Kyrkoböcker, forskarhandledning
Läs hur du söker i kyrkoarkiv på Stadsarkivet
Länet
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Legohjonslängd 1700-tal-
Legohjonslängder – personregister 1700
Bläddra i kortregister över borgerskapets legohjons kontributionslängder.
Staden – 1700
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Legohjonslängd 1687-1690.
Legohjonslängder – personregister 1687-1690
Bläddra i kortregister över borgerskapets legohjons kontributionslängder.
Staden – 1687-1690
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Mantals- och kronotaxeringslängder
Sök i skannade längder för Stockholm stad 1652–1915 i Riksarkivets digitala läsesal
Staden – 1652–1915
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Framsida av mantalslängd 1711.
Mantals- och kronotaxeringsregister
Sök i skannade mantals- och kronotaxeringsregister för Stockholms stad 1652-1921
Staden – 1652-1921
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Mantalsböcker, forskarhandledning
Läs hur du söker i mantalslängder och mantalsuppgifter
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Äldre mantalslängd.
Mantalslängder 1760
Sök i delvis registrerad mantalslängd för Stockholms stad.
Staden – 1760
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Äldre mantalslängd.
Mantalslängder 1810
Sök i mantalslängden för Stockholms stad med ett namnregister.
Staden – 1810
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Mantalslängd 1600-tal.
Mantalsregister 1618
Sök i digitaliserade kortregister över personer i mantalslängder 1618.
Staden – 1618
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Mantalslängd 1634.
Mantalsregister 1634
Sök i digitaliserade kortregister över personer i mantalslängder 1634.
Staden – 1634
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Mantalslängd_1645-1646.
Mantalsregister 1645-1646
Sök i digitaliserade kortregister över personer i mantalslängder 1645-1646
Staden – 1645-1646
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Mantalsregister i Stockholm 1800-tal.
Mantalsregister 1800-1884
Sök i digitaliserat mantalsregister utan bilder
Staden – 1800-1884
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Sida ur mantalsregister 1821.
Mantalsregister 1821-1829
Sök i digitaliserat mantalsregister med bilder
Staden – 1821-1829
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Mantalsregister 1855
Sök efter alla personer i ett hushåll 1855
Staden – 1855
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Detalj ur mantalsregister 1925.
Mantalsregister 1901-1935
Sök i digitaliserade mantalsregister över kvinnor och män, med bilder
Staden – Spridda år 1901-1935
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Mantalsregister över kvinnor 1897-1921
Sök i skannade separata register över kvinnor
Staden – 1897-1921
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Mantalsregister 1909.
Mantalsregister över män 1909
Sök i digitaliserat mantalsregister utan bilder
Staden – 1909
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Detalj från mantalsuppgift 1835.
Mantalsuppgifter 1800-tal
Mantalsuppgifter 1835, 1845, 1860 och 1870
Staden – 1800-tal
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Nationell Arkivdatabas (NAD)
Sök i arkiven på Riksarkivets webbplats
Sverige
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Titelsidan av Wrangels bok. Foto: Pia Hijer Gogman.
Nikolai församlings vigselbok
Sök i digitaliserat kortregister till Nikolai församlings vigselbok
Staden – 1609-1700
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Första sidan ur tidningen Polisunderrättelser, nr 10 år 1940.
Polisunderrättelser
Sök uppgifter om brott, lösdrivare, efterlysta och frigivna personer i tidskriften Polisunderrättelser
Staden – 1878-1894
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Privilegiebrev med sigill undertecknat av Drottning Kristina
Privilegiebrevsamling
Bläddra i applikation med bilder av Stockholms stads privilegiebrev.
Staden – 1423-1699
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Domarklubba i trä.
Register till kollegiernas besvärsmål
Sök i skannat kortregister över bevarade akter i besvärsmål.
Staden – -1764, 1787-1838
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Kassalåda från Bryggareämbetet i Stockholm.
Register till konkursakter 1700-tal
Personregister till konkursakter i Stockholms Magistrat och Rådhusrätt.
Staden – 1700-talet
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Exempel på memorial till Magistraten.
Register till memorial i Magistraten
Sök i digitaliserat kortregister över memorial i Stockholms magistrat och rådhusrätts arkiv
Staden – 1697-1835
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Remissdiarium i brottmål
Sök efter personer som varit misstänkta för brott
Staden – 1850-1947
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Riddarholmens begravningsbok
Sök avlidna personer i Riddarholmens dödbok
Staden – 1659-1734
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Riksarkivets digitala forskarsal
Sök i databaser och titta på skannade bilder ur Riksarkivets arkivmaterial på Riksarkivets webbplats
Sverige
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Ritning till kinesiskt lusthus vid Barnängen, 1791.
Ritnings- och arkitektregister (äldre kortregister)
Sök i äldre ort-, sak- och personregister till kart- och ritningsarkivet
Staden – 1600-tal - 1900-tal
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Rotemansarkivet
Sök uppgifter om personer som bodde i Stockholm 1878-1926. Du kan bland annat få reda på yrke, civilstånd och flyttningar.
Staden – 1878-1926
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Rotemansarkivet, forskarhandledning
Läs hur du söker i "Rotemannen"
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Röda boken
Röda boken är en adress- och telefonkatalog för Stockholm med förorter
Staden – 1927-1973
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Sjukhusarkiv, forskarhandledning
Läs hur du söker i sjukhusarkiv på Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Sjömanshus, forskarhandledning
Läs hur du söker i Stockholms sjömanshus arkiv
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Segelbåt i solnedgång.
Skepparexamen vid Sjöbefälsskolan
Sök i register över skepparexamen
Staden – 1964-1985
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Skolbetyg
Beställ kopior av skolbetyg
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Skolregister Stockholm
Sök i register över alla skolor i Stockholm.
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Exempel på kort ur registret över gamla skråarkiv i Sverige.
Skråarkiv i landsort
Skannat äldre kortregister över skråarkiv i Sverige
Sverige – 1600-tal-1800-tal
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Släktforskning i finska arkiv
Ingångar till skannat material i finska arkiv
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Sociala arkiv, forskarhandledning
Läs hur du söker i sociala arkiv på Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Stadsarkivets beståndsregister
Sök i beståndsregistret för att hitta alla arkiv som finns förvarade i Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Stadsarkivets bibliotek
Sök böcker och andra publikationer i Stadsarkivets bibliotekskatalog.
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Privilegiebrev till Stockholms stad 1436.
Stadsarkivets pergamentsbrev
Sök i digitaliserat kortregister över pergamentsbrev
Sverige – 1389-1812
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Exempel på registerkort.
Stadshistoriska institutets inrikes civilexpeditions registratur
Sök i digitaliserat kortregister över inrikes civilexpeditionens registratur från Stadshistoriska institutet
Staden – 1721-1862
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Stadshuset – ritningar från byggnadstiden
Sök bilder på över 1100 ritningar och 600 sidor text
Staden – 1902-1930-tal
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Detalj av församlingsritning 1791 över Tyska kyrkan i Gamla stan .
Stadsingenjörskontorets församlingskartor
Sök digitiserade äldre tomtkartor från Stadsingenjörskontoret
Staden – 1700- och 1800-tal
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Stadsingenjörskontorets kartor, kortregister
Sök i digitaliserat kortregister som hänvisar till kartor och planer från 1600- till 1900-tal.
Staden – 1630–1950 (ca)
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Stadsläkarens dödsbevis
Sök efter dödsorsaker hos personer som avlidit i Stockholm
Staden – 1878-1926
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Titelsidan av den första Statistisk årsbok som gavs ut 1904.
Statistisk årsbok
Sök statistik från Stockholms kommuns förvaltningar och bolag
Staden – 1904-2006
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Slottet Tre Kronor. Kopparstick ur Suecia Antiqua et Hodierna.
Stockholm i Riksregistraturet
Skannat kortregister över Stockholm i Riksregistraturet
Sverige – 1561-1720
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Stockholmskällan
Sök alla sorters uppgifter om Stockholm och stockholmsbor från forntiden till idag, på Stockholmskällans webbplats
Staden – Forntid till nutid
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Profilbild av kvinna ur Stockholmspolisens samling med signalementsfotografier
Stockholmspolisens signalementsfotografier
Sök personporträtt från Stockholmspolisens signalementsfotografier
Staden – 1869-1920
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Detalj från framsida till Stadga och förordning angående testamenten 1686.
Testamentariska förordningar 1752-1799
Sök i digitaliserat kortregister över personer som skrivit testamenten åren 1759-1799
Staden – 1752-1799
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Köpebrev ur Topografikasamlingen på Stockholms stadsarkiv.
Topografikasamlingen
Sök i digitaliserat kortregister efter handlingar om platser i Stockholm
Staden – 1600-tal till nutid
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Transkriberade handskrifter
Handskrifter som är transkriberade och sökbara
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Första sidan ur Stockholms tänkebok 1627 i original.
Tänkeböcker – fastighetsmål
Bläddra i register över uppgifter om fastighetsmål i tänkeböckerna
Staden – 1600-1649
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Framsidan till Stockholms stads första tänkebok 1474-1483 utgiven i tryck 1917.
Tänkeböcker – ortregister
Sök i ortregister till den tryckta versionen av Stockholms tänkeböcker åren 1628-1635.
Staden – 1628-1635
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Framsidan till Stockholms stads första tänkebok 1474-1483 utgiven i tryck 1917.
Tänkeböcker – personregister
Sök i personregister till den tryckta versionen av Stockholms tänkeböcker åren 1628-1635.
Staden – 1628-1635
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Framsidan till Stockholms stads första tänkebok 1474-1483 utgiven i tryck 1917.
Tänkeböcker – sakregister
Sök i sakregister till den tryckta versionen av Stockholms tänkeböcker åren 1628-1635.
Staden – 1628-1635
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Första sidan av Inrikes Tidningar 1802.
Vigda och döda ur Inrikes Tidningar
Sök personer i digitaliserat kortregister över vigda och döda ur inrikes tidningar
Sverige – 1801-1807
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Burskapsbrev för vinskänk 1849.
Vinskänkssocietetens protokoll
Sök efter vinskänkar i Stockholm i digitaliserat kortregister
Staden – 1702-1782
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Stadskollegiets äganderättsutredningar i arkivet.
Äganderättsutredningar för fastigheter
Sök i digitaliserat kortregister över äganderättsutredningar för fastigheter
Staden – 1600-1922
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Brudpar från 1860-1870-talet.
Äktenskapsförord
Sök i kortregister över äktenskapsförord 1752-1800, 1837-1878
Staden – 1752-1800, 1837-1878
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Äldre kyrkoböcker
Sök i personregister till stadens kyrkoböcker på Stadsarkivets webbplats
Staden – 1550-1930
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Passhandling nr 231 år 1800.
Äldre passhandlingar
Sök i en databas över personer som förekommer i äldre passhandlingar
Staden – 1695-1860
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Detalj från Lundgrens karta 1885.
Ändrade namn på gator och allmänna platser
Sök i digitaliserat kortregister över ändrade namn på gator och allmänna platser i Stockholm 1878-1926
Staden – 1878-1926
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna