1729 och 1810 års tomtnummer
Sök och jämför äldre fastighetsbeteckningar (kvartersnamn och tomtnummer) enligt 1710 och 1810 års tomtnumrering
Staden – 1729, 1810
Mer info Öppna
Akter i vademål
Bläddra i skannat kortregister till akter i rättegångsmål som överklagats till Svea hovrätt.
Staden – ca 1700-1800
Mer info Öppna
Alla Stadsarkivets kart- och ritningsarkiv
Sök i register över arkiv med kartor, ritningar och affischer
Staden – 1600-tal - 2000-tal
Mer info Öppna
Allmänna barnbördshuset, namnregister 1891-1912
Sök namn på barn och mödrar i register till förlossningsjournaler
Staden – 1891-1912
Mer info Öppna
Allmänna barnbördshuset, namnregister 1913
Sök namn på barn och mödrar i register till förlossningsjournaler
Staden – 1913
Mer info Öppna
Allmänna barnhuset, forskarhandledning
Läs hur du söker i Allmänna barnhusets arkiv
Staden
Mer info Öppna
Allmänna barnhuset, rullor 1798-1916
Sök efter barn på Allmänna barnhuset åren 1798-1916
Staden – 1798-1916
Mer info Öppna
Fasadritning till monter med stora flaggor
Allmänna konst- och industriutställningen 1897
Sök i applikation med bilder av ritningar och annat material.
Staden – 1882-1897
Mer info Öppna
Ansökan om uppehållsbok
Sök efter personer som ansökt om uppehållsbok för att få vistas i Sverige.
Länet – 1918-1924
Mer info Öppna
Arkivguide till bebyggelseforskning i Stockholm
Läs hur du söker efter kartor, ritningar, fotografier och andra arkivmaterial relaterade till byggnader
Staden
Mer info Öppna
Barnhemsregister
Sök i register över barnhem, mödrahem och ungdomshem
Länet – 1624-1990
Mer info Öppna
Beställ arkivhandling till läsesalen, forskarhandledning
Läs hur du söker och beställer fram arkiv på Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna
Biblioteket, forskarhandledning
Läs hur du beställer biblioteksböcker på Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna
Bilder ur arkiven
Bläddra bland ett urval fotografier ur Stadsarkivets olika arkiv.
Staden – 1820-1997 (ca)
Mer info Öppna
Exempel ur Biografikasamlingen.
Biografikasamlingen
Bläddra i kortregister över de kvinnor och män som ingår i samlingen.
Staden – 1740-1920
Mer info Öppna
Borgerliga vigslar
Bläddra i kortregister till diariet i Magistratsärenden gällande borgerliga vigslar.
Staden – 1881-1910
Mer info Öppna
Bouppteckning efter Amalia Lemke, 1718.
Bouppteckningar Stockholm stad
Sök i bouppteckningar för Stockholm åren 1598-1860
Staden – 1598-1860
Mer info Öppna
Bouppteckningar, forskarhandledning
Läs hur du söker i bouppteckningar på Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna
Bouppteckningsregister Stockholms län
Register till bouppteckningar från domstolar i Stockholms län varierande år
Länet – 1901-1947
Mer info Öppna
Bouppteckningsregister Stockholms stad
Register till bouppteckningar i Stockholms tingsrätt
Staden – 1992-2001
Mer info Öppna
Burskapshandling 1736.
Burskapshandlingar före 1765
Sök bland ansökningar om att få idka näringsverksamhet eller handel i Stockholms stad
Staden – 1726-1765
Mer info Öppna
Bygg- och plantjänsten
Sök och ladda ner bygglovsritningar (1875-nutid) och stadsplaner för Stockholms stad
Staden – 1875-nutid
Mer info Öppna
Bygglov 1713-1874
Sök, öppna och ladda ner äldre bygglovsritningar i Stockholms stad
Staden – 1713-1874
Mer info Öppna
Ett av de förklarande korten i registter till bygglovshandlingar 1713-1874.
Bygglovsregister 1713-1874
Sök i kortregister över bygglov 1713-1874 i Stockholms stad.
Staden – 1713-1874
Mer info Öppna
Bygglovsregister 1875-1980
Sök bygglovsritningar från Stockholms stad 1875-1980
Staden – 1875-1980
Mer info Öppna
Byggnadsritningar, forskarhandledning
Läs hur du söker bygglovsritningar i Stockholm
Staden
Mer info Öppna
Centralfängelset Långholmens verkställda utslag
Sök i register över fångar på Centralfängelset Långholmen.
Staden – 1810-1843
Mer info Öppna
Civilakt från 1680.
Civilakter 1660-1730
Bläddra i kortregister över civilakter i Stockholms Magistrat och Rådhusrätt.
Staden – 1660-1730
Mer info Öppna
e-arkiv Stockholm
Sök information i stadens gemensamma digitala arkiv, e-arkiv Stockholm.
Staden
Mer info Öppna
Vid Österlånggatan 1864. Blyerts och akvarell av G. W. Palm.
Faste- och upplåtelsebrev över ofria tomter
Sök fastighetsägare till fastigheter som stod på stadens mark
Staden – 1741-1821
Mer info Öppna
Fastighetsregister
Sök fastighetsägare i Stockholms stad, på Stadsarkivets webbplats
Staden – 1675-1875
Mer info Öppna
Gamla stan sett från Marieberg. Detalj ur Suecia antiqua et hodierna 1698-1701.
Fastighetsägare i Nikolai
Bläddra i kortregister över fastighetsägare i Nikolai församling
Staden – 1652, 1676, 1683
Mer info Öppna
Gatu- och kvartersregister
Bläddra i skannat kortregister över Stockholms äldre gatu-, kvarters- och områdesnamn.
Staden – 1700-1900-tal
Mer info Öppna
Generaldiarium i brottmål
Observera att applikationen inte fungerar till 100%, redan felanmält.
Staden – 1850-1958
Mer info Öppna
Handritade kartor
Bläddra bland Stadsarkivets handritade kartor
Sverige – 1600-1900 (ca)
Mer info Öppna
Hantverkare i Stockholm
Bläddra i kortregister över hantverkare verksamma i Stockholm 1719.
Staden – 1719
Mer info Öppna
Titel från låda till Holms tomtbok 1674
Holms tomtbok över Katarina församling
Bläddra i Holms tomtbok med fastigheter och fastighetsägare på Södermalm i Stockholm 1674.
Staden – 1674
Mer info Öppna
Titel från låda till Holms tomtbok 1679
Holms tomtbok över Maria församling
Bläddra i Holms tomtbok med fastigheter och fastighetsägare på Södermalm i Stockholm 1679.
Staden – 1679
Mer info Öppna
Hovförsamlingens lysningsböcker
Bläddra i kortregister över hovförsamlingens vigsel- och lysningsböcker.
Staden – 1700-1865
Mer info Öppna
Detalj av titelsidan till den tryckta Stockholms stads jordebok 1474-1498.
Jordeböcker – fastighetsärenden
Bläddra i kortregister över fastighetsärenden i Stockholms tryckta jordeböcker.
Staden – 1420-1497
Mer info Öppna
Karta över Växjö 1855.
Kartor och ritningar från Städernas allmänna brandstodsbolag
Bläddra i kortregister över kartor och ritningar i Städernas allmänna brandstodsbolag.
Sverige – 1860-1940 (ca)
Mer info Öppna
Färgbild av Kommerskollegiets sigill i blått och vitt från 1932.
Kommerskollegiets skrivelser till Kungl. Maj:t
Bläddra i kortregister över Kommerskollegiets skrivelser till Kungl. Maj:t.
Sverige – 1655-1840
Mer info Öppna
Kommunfullmäktiges handlingar
Sök i Kommunfullmäktigetrycket – stadsfullmäktiges tryckta beslut och handlingar
Staden – 1863-2009
Mer info Öppna
Stockholms börs. Kopparstick av Johan Snack 1782.
Konkursdiariet Stockholms Magistrat och Rådhusrätt
Sök bland konkursärenden i konkursdiariet till Stockholms Magistrat och Rådhusrätt.
Staden – 1687-1849
Mer info Öppna
Kontributionslängderna i arkivet.
Kontributions- och skottlängd 1636
Sök i register över skattelängd 1636
Staden – 1636
Mer info Öppna
Kontributionslängderna i arkivet.
Kontributionslängd 1645
Sök i register till skattelängd 1645
Staden – 1645
Mer info Öppna
Kontributionslängd 1665
Sök i register över skattelängd 1665.
Staden – 1665
Mer info Öppna
Sida ur kronotaxeringslängd 1795.
Kronotaxeringslängder – personregister 1783-1795
Personregister till kronotaxeringslängder (skattelängder) i Stockholms stad.
Staden – 1783-1795
Mer info Öppna
Kyrkoböcker, forskarhandledning
Läs hur du söker i kyrkoarkiv på Stadsarkivet
Länet
Mer info Öppna
Legohjonslängd 1700-tal-
Legohjonslängder – personregister 1700
Bläddra i kortregister över borgerskapets legohjons kontributionslängder.
Staden – 1700
Mer info Öppna
Legohjonslängd 1687-1690.
Legohjonslängder – personregister 1687-1690
Bläddra i kortregister över borgerskapets legohjons kontributionslängder.
Staden – 1687-1690
Mer info Öppna
Mantals- och kronotaxeringslängder
Sök i skannade längder för Stockholm stad 1652–1915 i Riksarkivets digitala läsesal
Staden – 1652–1915
Mer info Öppna
Framsida av mantalslängd 1711.
Mantals- och kronotaxeringsregister
Sök i skannade mantals- och kronotaxeringsregister för Stockholms stad 1652-1921
Staden – 1652-1921
Mer info Öppna
Mantalsböcker, forskarhandledning
Läs hur du söker i mantalslängder och mantalsuppgifter
Staden
Mer info Öppna
Äldre mantalslängd.
Mantalslängder 1760
Sök i delvis registrerad mantalslängd för Stockholms stad.
Staden – 1760
Mer info Öppna
Äldre mantalslängd.
Mantalslängder 1810
Sök i mantalslängden för Stockholms stad med ett namnregister.
Staden – 1810
Mer info Öppna
Mantalslängd 1600-tal.
Mantalsregister 1618
Sök i digitaliserade kortregister över personer i mantalslängder 1618.
Staden – 1618
Mer info Öppna
Mantalslängd 1634.
Mantalsregister 1634
Sök i digitaliserade kortregister över personer i mantalslängder 1634.
Staden – 1634
Mer info Öppna
Mantalslängd_1645-1646.
Mantalsregister 1645-1646
Sök i digitaliserade kortregister över personer i mantalslängder 1645-1646
Staden – 1645-1646
Mer info Öppna
Mantalsregister i Stockholm 1800-tal.
Mantalsregister 1800-1884
Sök i digitaliserat mantalsregister utan bilder
Staden – 1800-1884
Mer info Öppna
Sida ur mantalsregister 1821.
Mantalsregister 1821-1829
Sök i digitaliserat mantalsregister med bilder
Staden – 1821-1829
Mer info Öppna
Mantalsregister 1855
Sök efter alla personer i ett hushåll 1855
Staden – 1855
Mer info Öppna
Detalj ur mantalsregister 1925.
Mantalsregister 1901-1935
Sök i digitaliserade mantalsregister med bilder
Staden – Spridda år 1901-1935
Mer info Öppna
Mantalsregister 1909.
Mantalsregister 1909
Sök i digitaliserat mantalsregister utan bilder
Staden – 1909
Mer info Öppna
Detalj från mantalsuppgift 1835.
Mantalsuppgifter 1800-tal
Mantalsuppgifter 1835, 1845, 1860 och 1870
Staden – 1800-tal
Mer info Öppna
Nationell Arkivdatabas (NAD)
Sök i arkiven på Riksarkivets webbplats
Sverige
Mer info Öppna
Titelsidan av Wrangels bok. Foto: Pia Hijer Gogman.
Nikolai församlings vigselbok
Sök i digitaliserat kortregister till Nikolai församlings vigselbok
Staden – 1609-1700
Mer info Öppna
Första sidan ur tidningen Polisunderrättelser, nr 10 år 1940.
Polisunderrättelser
Sök uppgifter om brott, lösdrivare, efterlysta och frigivna personer i tidskriften Polisunderrättelser
Staden – 1878-1894
Mer info Öppna
Privilegiebrev med sigill undertecknat av Drottning Kristina
Privilegiebrevsamling
Bläddra i applikation med bilder av Stockholms stads privilegiebrev.
Staden – 1423-1699
Mer info Öppna
Domarklubba i trä.
Register till kollegiernas besvärsmål
Sök i skannat kortregister över bevarade akter i besvärsmål.
Staden – -1764, 1787-1838
Mer info Öppna
Kassalåda från Bryggareämbetet i Stockholm.
Register till konkursakter 1700-tal
Personregister till konkursakter i Stockholms Magistrat och Rådhusrätt.
Staden – 1700-talet
Mer info Öppna
Exempel på memorial till Magistraten.
Register till memorial i Magistraten
Sök i digitaliserat kortregister över memorial i Stockholms magistrat och rådhusrätts arkiv
Staden – 1697-1835
Mer info Öppna
Remissdiarium i brottmål
Observera att applikationen inte fungerar till 100%, redan felanmält.
Staden – 1850-1947
Mer info Öppna
Riddarholmens begravningsbok
Sök avlidna personer i Riddarholmens dödbok
Staden – 1659-1734
Mer info Öppna
Riksarkivets digitala forskarsal
Sök i databaser och titta på skannade bilder ur Riksarkivets arkivmaterial på Riksarkivets webbplats
Sverige
Mer info Öppna
Ritning till kinesiskt lusthus vid Barnängen, 1791.
Ritnings- och arkitektregister (äldre kortregister)
Sök i äldre ort-, sak- och personregister till kart- och ritningsarkivet
Staden – 1600-tal - 1900-tal
Mer info Öppna
Rotemansarkivet
Sök uppgifter om personer som bodde i Stockholm 1878-1926. Du kan bland annat få reda på yrke, civilstånd och flyttningar.
Staden – 1878-1926
Mer info Öppna
Rotemansarkivet, forskarhandledning
Läs hur du söker i "Rotemannen"
Staden
Mer info Öppna
Sjukhusarkiv, forskarhandledning
Läs hur du söker i sjukhusarkiv på Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna
Sjömanshus, forskarhandledning
Läs hur du söker i Stockholms sjömanshus arkiv
Staden
Mer info Öppna
Segelbåt i solnedgång.
Skepparexamen vid Sjöbefälsskolan
Sök i register över skepparexamen
Staden – 1964-1985
Mer info Öppna
Skolbetyg
Beställ kopior av skolbetyg
Staden
Mer info Öppna
Skolregister Stockholm
Sök i register över alla skolor i Stockholm.
Staden
Mer info Öppna
Exempel på kort ur registret över gamla skråarkiv i Sverige.
Skråarkiv i landsort
Skannat äldre kortregister över skråarkiv i Sverige
Sverige – 1600-tal-1800-tal
Mer info Öppna
Sociala arkiv, forskarhandledning
Läs hur du söker i sociala arkiv på Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna
Stadsarkivets beståndsregister
Sök i beståndsregistret för att hitta alla arkiv som finns förvarade i Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna
Stadsarkivets bibliotek
Sök böcker och andra publikationer i Stadsarkivets bibliotekskatalog.
Staden
Mer info Öppna
Privilegiebrev till Stockholms stad 1436.
Stadsarkivets pergamentsbrev
Sök i digitaliserat kortregister över pergamentsbrev
Sverige – 1389-1812
Mer info Öppna
Exempel på registerkort.
Stadshistoriska institutets inrikes civilexpeditions registratur
Sök i digitaliserat kortregister över inrikes civilexpeditionens registratur från Stadshistoriska institutet
Staden – 1721-1862
Mer info Öppna
Detalj av församlingsritning 1791 över Tyska kyrkan i Gamla stan .
Stadsingenjörskontorets församlingskartor
Sök digitiserade äldre tomtkartor från Stadsingenjörskontoret
Staden – 1700- och 1800-tal
Mer info Öppna
Stadsingenjörskontorets kartor, kortregister
Sök i digitaliserat kortregister som hänvisar till kartor och planer från 1600- till 1900-tal.
Staden – 1630–1950 (ca)
Mer info Öppna
Stadsläkarens dödsbevis
Sök efter dödsorsaker hos personer som avlidit i Stockholm
Staden – 1878-1926
Mer info Öppna
Titelsidan av den första Statistisk årsbok som gavs ut 1904.
Statistisk årsbok
Sök statistik från Stockholms kommuns förvaltningar och bolag
Staden – 1904-2006
Mer info Öppna
Slottet Tre Kronor. Kopparstick ur Suecia Antiqua et Hodierna.
Stockholm i Riksregistraturet
Skannat kortregister över Stockholm i Riksregistraturet
Sverige – 1561-1720
Mer info Öppna
Stockholmskällan
Sök alla sorters uppgifter om Stockholm och stockholmsbor från forntiden till idag, på Stockholmskällans webbplats
Staden – Forntid till nutid
Mer info Öppna
Profilbild av kvinna ur Stockholmspolisens samling med signalementsfotografier
Stockholmspolisens signalementsfotografier
Sök personporträtt från Stockholmspolisens signalementsfotografier
Staden – 1869-1920
Mer info Öppna
Detalj från framsida till Stadga och förordning angående testamenten 1686.
Testamentariska förordningar 1752-1799
Sök i digitaliserat kortregister över personer som skrivit testamenten åren 1759-1799
Staden – 1752-1799
Mer info Öppna
Tidigmoderna konkurser
Sök efter handlingar rörande konkurser i Stockholm
Staden – 1687-1849
Mer info Öppna
Köpebrev ur Topografikasamlingen på Stockholms stadsarkiv.
Topografikasamlingen
Sök i digitaliserat kortregister efter handlingar om platser i Stockholm
Staden – 1600-tal till nutid
Mer info Öppna
Transkriberade handskrifter
Handskrifter som är transkriberade och sökbara
Staden
Mer info Öppna
Första sidan ur Stockholms tänkebok 1627 i original.
Tänkeböcker – fastighetsmål
Bläddra i register över uppgifter om fastighetsmål i tänkeböckerna
Staden – 1600-1649
Mer info Öppna
Framsidan till Stockholms stads första tänkebok 1474-1483 utgiven i tryck 1917.
Tänkeböcker – ortregister
Sök i ortregister till den tryckta versionen av Stockholms tänkeböcker åren 1628-1635.
Staden – 1628-1635
Mer info Öppna
Framsidan till Stockholms stads första tänkebok 1474-1483 utgiven i tryck 1917.
Tänkeböcker – personregister
Sök i personregister till den tryckta versionen av Stockholms tänkeböcker åren 1628-1635.
Staden – 1628-1635
Mer info Öppna
Framsidan till Stockholms stads första tänkebok 1474-1483 utgiven i tryck 1917.
Tänkeböcker – sakregister
Sök i sakregister till den tryckta versionen av Stockholms tänkeböcker åren 1628-1635.
Staden – 1628-1635
Mer info Öppna
Första sidan av Inrikes Tidningar 1802.
Vigda och döda ur Inrikes Tidningar
Sök personer i digitaliserat kortregister över vigda och döda ur inrikes tidningar
Sverige – 1801-1807
Mer info Öppna
Burskapsbrev för vinskänk 1849.
Vinskänkssocietetens protokoll
Sök efter vinskänkar i Stockholm i digitaliserat kortregister
Staden – 1702-1782
Mer info Öppna
Stadskollegiets äganderättsutredningar i arkivet.
Äganderättsutredningar för fastigheter
Sök i digitaliserat kortregister över äganderättsutredningar för fastigheter
Staden – 1600-1922
Mer info Öppna
Brudpar från 1860-1870-talet.
Äktenskapsförord
Sök i kortregister över äktenskapsförord 1752-1800, 1837-1878
Staden – 1752-1800, 1837-1878
Mer info Öppna
Äldre kyrkoböcker
Sök i personregister till stadens kyrkoböcker på Stadsarkivets webbplats
Staden – 1550-1930
Mer info Öppna
Passhandling nr 231 år 1800.
Äldre passhandlingar
Sök i en databas över personer som förekommer i äldre passhandlingar
Staden – 1695-1860
Mer info Öppna
Detalj från Lundgrens karta 1885.
Ändrade namn på gator och allmänna platser
Sök i digitaliserat kortregister över ändrade namn på gator och allmänna platser i Stockholm 1878-1926
Staden – 1878-1926
Mer info Öppna