Statistisk Årsbok för Stockholm 1904-2006
Träffar: 2 677
 
Träffar/sida:
1234...Sista
1904
Allmän hälsovård
1904
Allmänna val
1904
Befolkning, sundhet, dödlighet
1904
Beskattning
1904
Brännvinsförsäljning
1904
Domstolarnas och polisens verksamhet, eldsvådor, fångväsen
1904
Fattigsjukvård
1904
Fattigvård
1904
Finanser, fondförvaltning
1904
Gatuläggning, trumbyggnad, avloppsledningar
1234...Sista