Gå tillbaka

Statistisk årsbok

Öppna applikationen i nytt fönster
Titelsidan av den första Statistisk årsbok som gavs ut 1904.
Titelsidan av den första Statistisk årsbok som gavs ut 1904.
Taggar/Ämnesord
statistikårsbokårsböcker
Sök vidare!

Sök vidare och läs mer i arkivförteckningen för Stockholms statistiska kontor, SE/SSA/0563 i Nationell arkivdatabas (NAD).

Sök vidare och läs mer i arkivförteckningen för Stockholms utrednings- och statistikkontor (USK), SE/SSA/2277, i Nationell arkivdatabas (NAD).

Öppna
Tips!

En volym för åren 1947-1958 innehåller endast sakregister.

Fram till 1954 var årsboken tvåspråkig på svenska och franska. Från 1955 finns engelska kolumnrubriker.

Ordval och begrepp varierar – ”fattigvård” blir så småningom ”social omsorg”, ”utbildning” är inte alltid samma sak som ”skola”, ”fritid” är ett relativt nytt begrepp osv.