Gå tillbaka
Statistisk årsbok
Titelsidan av den första Statistisk årsbok som gavs ut 1904.
Titelsidan av den första Statistisk årsbok som gavs ut 1904.
Taggar/Ämnesord
statistikårsbokårsböcker
Sök vidare!

Filerna finns också tillgängliga som öppna data.

Länk till nedladdningsbara data på open.stockholm.se

Öppna
Tips!

En volym för åren 1947-1958 innehåller endast sakregister.

Fram till 1954 var årsboken tvåspråkig på svenska och franska. Från 1955 finns engelska kolumnrubriker.

Ordval och begrepp varierar – ”fattigvård” blir så småningom ”social omsorg”, ”utbildning” är inte alltid samma sak som ”skola”, ”fritid” är ett relativt nytt begrepp osv.