Gå tillbaka

Mantalsregister över kvinnor 1897-1921

Öppna applikationen i nytt fönster
Taggar/Ämnesord
kvinnormantalsregisterpersonersläktforskning
Sök vidare!

Sök vidare och läs mer i arkivförteckningen för SE/SSA/0031/06 Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, 06 Kamrerareexpeditionen i Nationell arkivdatabas (NAD).

I appen Mantalsregister 1901-1935 finns bilder av de separata registren för kvinnor och män åren 1901, 1905, 1911, 1915, 1921, 1925, 1930 och 1935.

I appen Mantalsregister år 1855 kan du söka alla personer i ett hushåll år 1855

Sök mantalsuppgifter från åren 1835, 1845, 1860 och 1870 i applikationen “Mantalsuppgifter 1800-tal”, som är en sökdatabas med kopplade bilder.

Mantalsregister för vissa år mellan 1652-1790 finns också skannat och publicerat i NAD, under SE/SSA/0031/06 Kamrerareexpeditionen,  serie G 1 BC Register till mantalslängder och mantalsuppgifter.

Läs gärna vår forskarhandledning “Mantalslängder och mantalsuppgifter”.

Öppna
Tips!

Registrera ett kostnadsfritt användarkonto i NAD för att öppna bilderna.

Skrolla fram till år 1897 för att hitta register över kvinnor (serien börjar 1885). Observera att gifta kvinnor saknas, även om de var yrkesarbetande.

“Allmänna registret” omfattar åren 1885-1935. Före 1897 ingår män, änkor och ogifta yrkesarbetande kvinnor i samma band.