Gå tillbaka
Faste- och upplåtelsebrev över ofria tomter
Vid Österlånggatan 1864. Blyerts och akvarell av G. W. Palm.
Vid Österlånggatan 1864. Blyerts och akvarell av G. W. Palm.
Taggar/Ämnesord
fastigheterfastighetsägarepersonertomter
Sök vidare!

Sök vidare och läs mer i arkivförteckningen för SE/SSA/NUMMER Arkivets namn i Nationell arkivdatabas (NAD).

Applikationen ger en ingång till Protokoll, serie A 3, som du kan beställa fram i läsesalen på Stadsarkivet Kungsklippan.

Sök på ordet “fastighet” här i Digitala läsesalen för att få upp många fler sökmöjligheter om äldre tiders fastighetsägare.

Om du vill veta vilka personer som bodde i fastigheten kan du söka vidare i Mantalslängder och mantalsregister här i Digitala läsesalen.

Öppna
Tips!

Fastebrev är äldre tiders lagfartsbevis.

Fribrev är ett intyg på att tomten står på fri och egen grund och att tomtöre inte behöver betalas.

Upplåtelsebrev är ett intyg på att ägaren lånar ut fastigheten till någon annan person.