Gå tillbaka
Fastighetsregister
Taggar/Ämnesord
adresserfastigheterfastighetsägaregatagatorlagfarter
Sök vidare!

Registret är, liksom som de allra flesta register, enbart en sekundärkälla. För att förvissa sig om det riktiga i registret bör man själv titta i originalkällan. Denna källa anges alltid på registerkortet. Uppbördsprotokollen (U.P.) återfinns i Stockholms Magistrat och Rådhusrätts arkiv, arkivserie A6a – Lagfarts- och Uppbudsprotokoll. Här får man beställa upp originalhandlingarna. Bouppteckningarna (Bou) hittar du digitaliserade i Arkiv Digital, där söker du i Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning för att hitta bouppteckningarna. Mantalslängderna (M) återfinns i en mängd olika källor. Läs Stadsarkivets vägledning Mantalslängder och mantalsuppgifter i Stockholms stad för att hitta rätt. Denna hittar du vid frågedisken i Stadsarkivets läsesal och på Stadsarkivets webbplats.

För forskning efter fastighetsägare åren 1875-1932, se Äldre fastighetsböcker Stockholm.

För vidare forskning efter år 1932, se Fastighetsböcker 1933-1980-talet.

Detta register förvarades under lång tid, tillsammans med en mängd andra register, i stora brandgula skåp i Stadsarkivets läsesal. Genom flera digitaliseringsåtgärder finns nu allt material i dessa skåp tillgängligt digitalt via Stadsarkivets webbplats. Vilken tid dessa register upprättats och av vem/vilka är dessvärre information som gått förlorad. Det är dock ett fantastiskt sekundärmaterial som är till stor hjälp för den som vill forska om fastigheterna i det gamla Stockholm.

Öppna
Tips!

För fastigheter i Stockholm fanns ett äldre och ett nyare fastighetsnummer, se Kvarters- och adressnyckel 1729 och 1810 som du hittar på läsesalens datorer. Det nyare (1810 års-) fastighetsnumret står inom parentesen i registret.

Vissa kvarter har ett mycket stort antal registerkort där ”bläddrande med pilarna” kan ta lång tid. Du kan då istället skriva en högre siffra manuellt i sifferfältet för att hoppa lite längre fram i registret.

Känner du inte till fastighetsnamn på den adress du söker kan du använda Stockholmkällans tjänst Jämför kartor. Här kan du genom äldre och nyare kartor se vilka fastighetsnamn som finns och har funnits på adressen.