Gå tillbaka

Fastighetsregister

Öppna applikationen i nytt fönster
Taggar/Ämnesord
adresserfastigheterfastighetsägaregatagatorlagfarter
Sök vidare!

Uppbördsprotokollen (U.P.) återfinns i Stockholms Magistrat och Rådhusrätts arkiv, arkivserie A6a – Lagfarts- och Uppbudsprotokoll. Här får du beställa upp originalhandlingarna. Bouppteckningarna (Bou) hittar du digitiserade i Arkiv Digital, där söker du i Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning för att hitta bouppteckningarna. Mantalslängderna (M) återfinns i en mängd olika källor. För ritningar på fastigheter se applikationen Bygglov 1713-1874.

För forskning efter fastighetsägare åren 1875-1932, se Äldre fastighetsböcker Stockholm.

För vidare forskning efter år 1932, se Fastighetsböcker 1933-1980-talet.

Öppna
Tips!

För fastigheter i Stockholm fanns ett äldre och ett nyare fastighetsnummer, se 1729 och 1810 års tomtnummer. Det nyare (1810 års-) fastighetsnumret står inom parentesen i registret.

Känner du inte till fastighetsnamn på den adress du söker kan du använda Stockholmkällans tjänst Jämför kartor. Här kan du genom äldre och nyare kartor se vilka fastighetsnamn som finns och har funnits på adressen.

För ritningar till fastigheter, i registret benämnt BR kan du söka dig vidare i Bygglov 1713-1874.