Gå tillbaka

Äganderättsutredningar för fastigheter

Öppna applikationen i nytt fönster
Stadskollegiets äganderättsutredningar i arkivet.
Stadskollegiets äganderättsutredningar i arkivet.
Taggar/Ämnesord
fastigheterpersoner
Sök vidare!

Sök vidare och läs mer i arkivförteckningen för SE/SSA/0221 Stadskollegiets äganderättsutredningar i Nationell arkivdatabas (NAD).

Registret är, liksom som de allra flesta register, enbart en sekundärkälla. För att förvissa sig om det riktiga i materialet bör man själv titta i originalkällan. Denna källa anges alltid på registerkortet.

Handlingarna tillhör utredningar verkställda på uppdrag av Stadskollegiet i Stockholm. Som resultat framlades framställningar rörande dels tomterna vid Norr Mälarstrand (Stadsfullmäktiges utlåtanden och memorial, bihang 15/1928) dels Kungsträdgården (bihang 14/1935) dels Strömparterren (bihang 46/1936) dels ock Riddarholmen (bihang 55/1940). Dessa bihang är tillgängliga i Kommunalfullmäktiges handlingar här i Digitala läsesalen.

Detta register förvarades under lång tid, tillsammans med en mängd andra register, i stora brandgula skåp i Stadsarkivets läsesal. Vilken tid dessa register upprättats och av vem/vilka är dessvärre information som gått förlorad. Det är dock ett fantastiskt sekundärmaterial som är till stor hjälp för den som vill forska om fastigheterna i det gamla Stockholm.

 

Öppna
Tips!

I registerkorten “Förkortningar och upplysningar” förklaras de förkortningar som används på korten.

I de 15 första korten i registrets A-Ö-del beskrivs vilka arkivhandlingar som har använts vid utredningarna.

Du hittar delvis samma platser och personer i Fastighetsregister 1675-1875 i Digitala läsesalen.