Alla Stadsarkivets kart- och ritningsarkiv
Sök i register över arkiv med kartor, ritningar och affischer
Staden – 1600-tal - 2000-tal
Mer info Öppna
Arkivguide till bebyggelseforskning i Stockholm
Läs hur du söker efter kartor, ritningar, fotografier och andra arkivmaterial relaterade till byggnader
Staden
Mer info Öppna
Barnhemsregister
Sök i register över barnhem, mödrahem och ungdomshem
Länet – 1624-1990
Mer info Öppna
Beställ arkivhandling till läsesalen, forskarhandledning
Läs hur du söker och beställer fram arkiv på Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna
Biblioteket, forskarhandledning
Läs hur du beställer biblioteksböcker på Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna
Bouppteckning efter Amalia Lemke, 1718.
Bouppteckningar Stockholm stad
Sök i bouppteckningar för Stockholm åren 1598-1860
Staden – 1598-1860
Mer info Öppna
e-arkiv Stockholm
Sök information i stadens gemensamma digitala arkiv, e-arkiv Stockholm.
Staden
Mer info Öppna
Nationell Arkivdatabas (NAD)
Sök i arkiven på Riksarkivets webbplats
Sverige
Mer info Öppna
Riksarkivets digitala forskarsal
Sök i databaser och titta på skannade bilder ur Riksarkivets arkivmaterial på Riksarkivets webbplats
Sverige
Mer info Öppna
Skolregister Stockholm
Sök i register över alla skolor i Stockholm.
Staden
Mer info Öppna
Stadsarkivets beståndsregister
Sök i beståndsregistret för att hitta alla arkiv som finns förvarade i Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna
Stadsarkivets bibliotek
Sök böcker och andra publikationer i Stadsarkivets bibliotekskatalog.
Staden
Mer info Öppna
Transkriberade handskrifter
Handskrifter som är transkriberade och sökbara
Staden
Mer info Öppna