Alla Stadsarkivets kart- och ritningsarkiv
Sök i register över arkiv med kartor, ritningar och affischer
Staden – 1600-tal - 2000-tal
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Arkivguide till bebyggelseforskning i Stockholm
Läs hur du söker efter kartor, ritningar, fotografier och andra arkivmaterial relaterade till byggnader
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Barnhemsregister
Sök i register över barnhem, mödrahem och ungdomshem
Länet – 1624-1990
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Beställ arkivhandling till läsesalen, forskarhandledning
Läs hur du söker och beställer fram arkiv på Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Biblioteket, forskarhandledning
Läs hur du beställer biblioteksböcker på Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Bouppteckning efter Amalia Lemke, 1718.
Bouppteckningar Stockholm stad
Sök i bouppteckningar för Stockholm åren 1598-1860
Staden – 1598-1860
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
e-arkiv Stockholm
Sök information i stadens gemensamma digitala arkiv, e-arkiv Stockholm.
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Nationell Arkivdatabas (NAD)
Sök i arkiven på Riksarkivets webbplats
Sverige
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Riksarkivets digitala forskarsal
Sök i databaser och titta på skannade bilder ur Riksarkivets arkivmaterial på Riksarkivets webbplats
Sverige
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Skolregister Stockholm
Sök i register över alla skolor i Stockholm.
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Stadsarkivets beståndsregister
Sök i beståndsregistret för att hitta alla arkiv som finns förvarade i Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Stadsarkivets bibliotek
Sök böcker och andra publikationer i Stadsarkivets bibliotekskatalog.
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Transkriberade handskrifter
Handskrifter som är transkriberade och sökbara
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna