Gå tillbaka

Barnhemsregister

Öppna applikationen i nytt fönster
Taggar/Ämnesord
arkivregisterbarnbarnhembarnhusmödrahemskolhemskyddshemungdomshem
Sök vidare!

Sök vidare och läs mer i arkivförteckningar i Nationell arkivdatabas (NAD). Sök på arkivnamn, på referensnummer eller fritextsök. Observera att Barnhemsregistret redan har direktlänkar till NAD för de flesta hemmen.

Ett flertal barnhem är förtecknade som underarkiv till “Barnhemsarkiv” SE/SSA/1289 i NAD (underarkiv nummer SE/SSA/1289/01 till 1289/69).

Läs vår forskarhandledning “Arkiv med social anknytning”, som ger vägledning i hur du söker handlingar från sociala verksamheter.

I Stadsarkivets applikation Allmänna barnhuset kan du söka i register till Allmänna barnhusets namnlistor mellan åren 1798-1916.

I Stadsarkivets Beståndsregister listas alla arkiv som förvaras på Stadsarkivet, du kan t.ex. fritextsöka (namn, ämnesord) och skrolla i listan.

Regionarkivet Stockholm förvarar också arkiv från barn- och ungdomshem. Här finns ofta yngre material, från tiden efter 1970. Flera hem i barnhemsregistret har hänvisning till Regionarkivet. Du kan också söka Regionarkivets arkiv via Nationell Arkivdatabas (NAD).

Öppna
Tips!

Sekretess gäller för handlingar yngre än 70 år.

Klicka på hemmets namn i träfflistan för att få fram länk till arkivförteckning i NAD. Arkivförteckningen visar vad arkivet innehåller. I några fall saknas förteckning i NAD.

Registret hänvisar ibland till Regionarkivet, se även under “Sök vidare”.