Gå tillbaka
Hantverkare i Stockholm
Interiör av en rammakareverkstad på Smålandsgatan 11, Stockholm. Konstnär: Joseph Wilhelm Wallander. Skapad år 1853. Bild från Stockholms Stadsmuseum.
Taggar/Ämnesord
hantverkare
Sök vidare!

Sök vidare och läs mer i arkivförteckningen för SE/SSA/1239 Arkivassistent Bror Söderströms samling i Nationell arkivdatabas (NAD).

Sök vidare och läs mer i arkivförteckningen för Riksgäldsarkiven, Riksens ständers kontor, Kammarkontoret 1719-1770 i Nationell arkivdatabas (NAD). Du hittar Länshuvudböcker: Stockholms stad i serie G I a.

Öppna
Tips!

Korten är upplagda efter hantverkarnas namn, men kan också innehålla uppgifter om personens anställda t.ex. gesäller, pigor och drängar.