Gå tillbaka
Kvarter och adresser
Taggar/Ämnesord
adresserfastigheterfastighetsnummergatagatorgatunamngatunummerkvartertomtertomtnummer
Sök vidare!

Via webbplatsen ”Stockholmskällan” som du också hittar bland Stadsarkivets databaser, kan du jämföra kartor från olika tidsperioder. Med hjälp av rätt fastighetsnummer kan du hitta den fastighet du söker på kartan och därmed geografiskt placera fastigheten på Stockholmskartan.

Öppna
Tips!

Fyll inte i för mycket! Använd en eller ett par sökfält och gå igenom träffarna. Fyller du i för mycket finns risk att du inte får någon träff.

Fyll i församling i rullistan för att se vilka kvarter som ingår i församlingen.

Använd olika stavningar om du söker på gatunamn.