Privilegiebrev
Träffar: 29
 
Träffar/sida:
123
Erik av Pommerns brev rörande olaga köpenskap.
Erik av Pommern
1423-07-12
Riksrådets privilegiebrev. Riksrådets privilegiebrev avskrift. Riksrådets privilegiebrev film.
Riksrådet
1436-05-01
Riksrådets privilegiebrev.
Riksrådet
1448-01-30
Karl Knutssons privilegiebrev.
Karl Knutsson
1456-12-07
Riksrådets privilegiebrev.
Riksrådet
1457-03-12
Kristian I:s skydds- och privilegiebrev.
Kristian I
1458-06-23
Kristian I:s återkallelsebrev rörande tidigare utfärdade brev, som är Stockholms stad till skada.
Kristian I
1463-10-17
Riksrådets brev med upphävande av stadslagens bestämmelse att hälften av städernas råd skall vara tyskar.
Riksrådet
1471-10-14
Riksrådets interimistiska skydds- och privilegiebrev. St. Clara kloster
Riksrådet
1497-08-24
Konung Hans privilegie- och skyddsbrev.
Kung Hans
1497-12-20
123