Allmänna barnbördshuset, namnregister 1891-1912
Sök namn på barn och mödrar i register till förlossningsjournaler
Staden – 1891-1912
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Allmänna barnbördshuset, namnregister 1913
Sök namn på barn och mödrar i register till förlossningsjournaler
Staden – 1913
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Allmänna barnhuset, forskarhandledning
Läs hur du söker i Allmänna barnhusets arkiv
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Allmänna barnhuset, rullor 1798-1916
Sök efter barn på Allmänna barnhuset åren 1798-1916
Staden – 1798-1916
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Ansökan om uppehållsbok
Sök efter personer som ansökt om uppehållsbok för att få vistas i Sverige.
Länet – 1918-1924
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Barnhemsregister
Sök i register över barnhem, mödrahem och ungdomshem
Länet – 1624-1990
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Borgerliga vigslar
Bläddra i kortregister till diariet i Magistratsärenden gällande borgerliga vigslar.
Staden – 1881-1910
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Bouppteckning efter Amalia Lemke, 1718.
Bouppteckningar Stockholm stad
Sök i bouppteckningar för Stockholm åren 1598-1860
Staden – 1598-1860
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Bouppteckningar, forskarhandledning
Läs hur du söker i bouppteckningar på Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Bouppteckningsregister Stockholms län
Register till bouppteckningar från domstolar i Stockholms län varierande år
Länet – 1901-1947
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Bouppteckningsregister Stockholms stad
Register till bouppteckningar i Stockholms tingsrätt
Staden – 1992-2001
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Gamla stan sett från Marieberg. Detalj ur Suecia antiqua et hodierna 1698-1701.
Fastighetsägare i Nikolai
Bläddra i kortregister över fastighetsägare i Nikolai församling
Staden – 1652, 1676, 1683
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Sida ur kronotaxeringslängd 1795.
Kronotaxeringslängder – personregister 1783-1795
Personregister till kronotaxeringslängder (skattelängder) i Stockholms stad.
Staden – 1783-1795
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Kyrkoböcker, forskarhandledning
Läs hur du söker i kyrkoarkiv på Stadsarkivet
Länet
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Mantalsböcker, forskarhandledning
Läs hur du söker i mantalslängder och mantalsuppgifter
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Äldre mantalslängd.
Mantalslängder 1760
Sök i delvis registrerad mantalslängd för Stockholms stad.
Staden – 1760
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Äldre mantalslängd.
Mantalslängder 1810
Sök i mantalslängden för Stockholms stad med ett namnregister.
Staden – 1810
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Mantalslängd 1600-tal.
Mantalsregister 1618
Sök i digitaliserade kortregister över personer i mantalslängder 1618.
Staden – 1618
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Mantalslängd 1634.
Mantalsregister 1634
Sök i digitaliserade kortregister över personer i mantalslängder 1634.
Staden – 1634
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Mantalslängd_1645-1646.
Mantalsregister 1645-1646
Sök i digitaliserade kortregister över personer i mantalslängder 1645-1646
Staden – 1645-1646
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Mantalsregister i Stockholm 1800-tal.
Mantalsregister 1800-1884
Sök i digitaliserat mantalsregister utan bilder
Staden – 1800-1884
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Sida ur mantalsregister 1821.
Mantalsregister 1821-1829
Sök i digitaliserat mantalsregister med bilder
Staden – 1821-1829
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Mantalsregister 1855
Sök efter alla personer i ett hushåll 1855
Staden – 1855
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Detalj ur mantalsregister 1925.
Mantalsregister 1901-1935
Sök i digitaliserade mantalsregister med bilder
Staden – Spridda år 1901-1935
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Mantalsregister 1909.
Mantalsregister 1909
Sök i digitaliserat mantalsregister utan bilder
Staden – 1909
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Detalj från mantalsuppgift 1835.
Mantalsuppgifter 1800-tal
Mantalsuppgifter 1835, 1845, 1860 och 1870
Staden – 1800-tal
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Riksarkivets digitala forskarsal
Sök i databaser och titta på skannade bilder ur Riksarkivets arkivmaterial på Riksarkivets webbplats
Sverige
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Rotemansarkivet
Sök uppgifter om personer som bodde i Stockholm 1878-1926. Du kan bland annat få reda på yrke, civilstånd och flyttningar.
Staden – 1878-1926
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Rotemansarkivet, forskarhandledning
Läs hur du söker i "Rotemannen"
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Sjukhusarkiv, forskarhandledning
Läs hur du söker i sjukhusarkiv på Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Sjömanshus, forskarhandledning
Läs hur du söker i Stockholms sjömanshus arkiv
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Sociala arkiv, forskarhandledning
Läs hur du söker i sociala arkiv på Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Stadsläkarens dödsbevis
Sök efter dödsorsaker hos personer som avlidit i Stockholm
Staden – 1878-1926
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Profilbild av kvinna ur Stockholmspolisens samling med signalementsfotografier
Stockholmspolisens signalementsfotografier
Sök personporträtt från Stockholmspolisens signalementsfotografier
Staden – 1869-1920
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Transkriberade handskrifter
Handskrifter som är transkriberade och sökbara
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Äldre kyrkoböcker
Sök i personregister till stadens kyrkoböcker på Stadsarkivets webbplats
Staden – 1550-1930
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Passhandling nr 231 år 1800.
Äldre passhandlingar
Sök i en databas över personer som förekommer i äldre passhandlingar
Staden – 1695-1860
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna