Gå tillbaka

Fastighetsägare i Nikolai

Öppna applikationen i nytt fönster
Gamla stan sett från Marieberg. Detalj ur Suecia antiqua et hodierna 1698-1701.
Gamla stan sett från Marieberg. Detalj ur Suecia antiqua et hodierna 1698-1701.
Taggar/Ämnesord
fastigheterfastighetsägare
Sök vidare!

Sök vidare och läs mer i arkivförteckningen för  Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, 06 Kamrerarexpeditionen, SE/SSA/0031/06 i Nationell arkivdatabas (NAD).

Med hjälp av uppgifterna i kortregistret kan du söka fram vilken tomt personen ägde i mantalslängden för 1652, 1676 eller 1683. Mantalslängderna finns skannade och digitalt publicerade via arkivförteckningen för Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, Mantalslängder, SE/SSA/0031/06, serie G 1 BA i Nationell arkivdatabas (NAD).

I Stockholmskällan finns en Karta över Gamla stan enligt 1729 års tomtnummer.

De tre mantalsregister som grunduppgifterna är hämtade ur finns också skannade och publicerade i Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, Register till mantalslängder och mantalsuppgifter, SE/SSA/0031/06, serie G 1 BC i Nationell arkivdatabas (NAD).

I applikationen Fastighetsregister 1675-1875 kan du söka fastighetsägare i Stockholm utifrån kvartersnamn. Kortregistret innehåller uppgifter om ägare, ägarbyten, tomtnummer och gatuadress. Källor till uppgifterna anges (Lagfarts- och uppbudsprotokoll, Mantalslängder, Bouppteckningar och Byggnadsritningar).

I applikationen Register till Nikolai vigselbok kan du söka i ett digitaliserat kortregister till församlingens vigselbok åren 1609-1700 .

Öppna
Tips!

Registret anger bara i vilket kvarter tomten låg – inre, östra, södra eller västra.

Registret hänvisar vidare till en sida i Mantalslängden där du kan söka fram tomtnummer till den fastighet personen ägde, se under Sök vidare.