Gå tillbaka
Remissdiarium i brottmål
Taggar/Ämnesord
brottdomardomstolarmordrådhusrättenStockholms rådhusrättStockholms tingsrätt
Sök vidare!

Om du vill se själva domen från Stockholms rådhusrätt går den att beställa fram till läsesalen. Du måste veta avdelning och domens nummer, vilket står högst upp på raden i avdelningens diarium.

Öppna
Tips!

Du måste veta ungefär vilken tid som brottet begicks.

Du måste veta vilken bokstav svarandens namn börjar på.

För åren 1850-1900 finns det ett lexikografiskt register för remissdiarierna.