Gå tillbaka

Mantalsregister 1800-1884

Öppna applikationen i nytt fönster
Mantalsregister i Stockholm 1800-tal.
Mantalsregister i Stockholm 1800-tal.
Taggar/Ämnesord
mantalslängderpersonforskningskatter
Sök vidare!

Sök vidare och läs mer i arkivförteckningen för SE/SSA/0031/06 Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, 06 Kamrerareexpeditionen i Nationell arkivdatabas (NAD).

Sök mantalsuppgifter från åren 1835, 1845, 1860 och 1870 i applikationen “Mantalsuppgifter 1800-tal”, som är en sökdatabas med kopplade bilder.

Mantalsregister för vissa år mellan 1652-1790 finns skannat och publicerat i NAD, under SE/SSA/0031/06 Kamrerareexpeditionen,  serie G 1 BC Register till mantalslängder och mantalsuppgifter.

Mantalsregister för åren 1885-1921 är skannade och publicerade i NAD, under SE/SSA/0031/06 Kamrerareexpeditionen, serie G 1 BD Register till mantalslängder och mantalsuppgifter (allmänna registret).

Läs gärna vår forskarhandledning “Mantalslängder och mantalsuppgifter”.

Öppna
Tips!

Använd mantalsskrivningsnumret när du vill hitta alla personer i samma hushåll.