Gå tillbaka
Kommunfullmäktiges handlingar
Kommunfullmäktigestryck
Taggar/Ämnesord
borgarrådKFkommunKommunfullmäktigekommuntrycketpolitikSFStadenStadsfullmäktigeStadshusetStockholm
Sök vidare!

Vill du läsa mer om kommuntrycket och Stadsfullmäktiges arbete kan du läsa Partierna i Stadshuset, en handledning till att forskning om Stockholmspolitiken utgiven av Stadsarkivet och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Den tar både upp hur partipolitiken i Stockholm organiserades och hur du söker och hittar i materialet.

Ett annat bra komplement till Kommunfullmäktigetrycket är Stockholms kommunkalender, en serie med tryckta volymer (som finns tillgänglig i Stadsarkivets läsesal). Serie ges ut årligen och påbörjades 1907.   I kalendern hittar du uppgifter om stadens nämnder, råd och beredningar, om politikerna i de olika nämnderna samt fackförvaltningarnas och stadsdelarnas organisation.

Öppna
Tips!

Just nu finns endast åren 1863‑1900 samt 1920‑, 1940‑, 1960‑ och 1980‑talen tillgängliga.

Samtliga volymer mellan 1863-2009 kommer att publiceras fortlöpande under höst 2017.