Gå tillbaka

Mantals- och kronotaxeringslängder

Öppna applikationen i nytt fönster
Taggar/Ämnesord
folkbokföringkronotaxeringslängdermantalsbokmantalsböckermantalslängdermantalsskrivningskattelängder
Sök vidare!

Sök vidare och läs mer i arkivförteckningen för SE/SSA/0031/06 Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, 06 Kamrerareexpeditionen i Nationell arkivdatabas (NAD).

Du kan läsa mer om hur du söker och vilka typer av uppgifter du kan hitta under Mantals- och kronotaxeringslängder Stockholms stad i Riksarkivets Specialsök.

Du kan även öppna de skannade mantalslängderna i serie G 1 BA och kronotaxeringslängderna i serie G 1 AA via arkivförteckningen för Kamrerareexpeditionen i NAD, använd länk till NAD ovan.

Sök i personregister till kronotaxeringslängder 1783-1795 via Hitta i arkiven på vår webb eller i Digitala läsesalen i våra läsesalsdatorer.

I Digitala läsesalen i våra läsesalsdatorer och under Hitta i arkiven på Stadsarkivets webbplats finns fler sökvägar till olika skatte- och mantalslängder.

Läs gärna vår forskarhandledning “Mantalslängder och mantalsuppgifter”.

Öppna
Tips!

Årtal för skannade längder avser första till sista år, men däremellan kan finnas stora mellanrum.

Rubrikerna i mantalslängdens kolumner varierar mellan olika årtal/mantalsskrivare. Om sidorna saknar rubriker kan du bläddra och se om rubrikerna står utskrivna under en annan församling.

Under Specialsök finns även skannade register till mantalslängder mellan 1652-1790, 1885-1921 och för kronotaxeringslängder mellan 1725-1775, 1805-1825.