Gå tillbaka

Bygglov 1713-1874

Öppna applikationen i nytt fönster
Taggar/Ämnesord
bygglovbyggnaderbyggnadshistoriabyggärendenfastigheterhuskart- och ritningsarkivetritningar
Sök vidare!

Sök vidare och läs mer i arkivförteckningen för SE/SSA/0174 Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor i Nationell arkivdatabas (NAD).

Läs gärna vår forskarhandledning “Byggnadsritningar i Stockholm”, som beskriver hur du söker bygglovsritningar.

Du kan även söka fram nummer till äldre bygglovsritningar och tillhörande handlingar i applikationen Bygglovsregister 1713-1874. Det är ett äldre kortregister över både skrivelser och ritningar till bygglov åren 1713-1874, upplagt på församling och kvarter.

Sök bygglovsritningar från 1875 till nutid i Stadsbyggnadskontorets Bygg- och plantjänst. Här krävs inloggning med BankID för att öppna skannade ritningar.

Sök i en stor samling äldre ritningar – av bland annat stadens arkitekter – i applikationen Gamla ritningssamlingen.

Sök och jämför tomtnummer för ett urval äldre kvarter och gator i Stadsarkivets applikation 1729 och 1810 års tomtnummer.

I Jämför kartor på webbplatsen Stockholmskällan kan du följa förändringar i kvartersnamn, tomtnummer, gatunamn och gatunummer genom att jämföra kartor från olika år.

I Kulturhistorisk klassificeringskarta kan du få fram aktuell fastighetsbeteckning genom att söka på en adress eller klicka direkt i kartan. Om du använder sökverktyget “Bebyggelseregistret” kan du klicka på en fastighet och få en länk till fastighetens historik i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Besök vår läsesal i Stadsarkivet Liljeholmskajen om du vill ta del av originalritningar. Stadsarkivet förvarar samtliga bygglovsritningar för åren 1713-1978 i original.

Stockholms bygglovsritningar åren 1713-1978 utsågs år 2011 till Världsminne av FN:s organ UNESCO.

Öppna
Tips!

Sök på kvarter (utan tomtnummer) för bäst träffsäkerhet. Du kan välja kvartsnamn i rullisten och sedan gå igenom träffarna.

Din fastighet kan ha bytt kvartersnamn och/eller tomtnummer. Se under “Sök vidare” hur du hittar äldre namn och nummer.