Gå tillbaka
Bygglov 1713-1874
Taggar/Ämnesord
bygglovbyggnaderbyggnadshistoriabyggärendenfastigheterhusritningar
Sök vidare!

Till ritningarna finns ibland även skrivna handlingar. Dessa förvaras i Stadsarkivets kart- och ritningsarkiv.

Bygglovsritningarna 1875 och framåt finns digitalt via Stadsbyggnadskontorets Bygg- och plantjänst.

Öppna
Tips!

Fyll inte i för mycket i sökfomuläret. Enklast är att enbart välja kvarter i rullistan och gå igenom träffarna.

Ett kortregister över alla bygglovsansökningar finns på Stadsarkivets hemsida. Här kan du hitta nummer och år som hjälper dig då du söker en bygglovsritning.

Tänk på att din nuvarnande fastighet kan ha bytt både kvartersnamn och nummer. Använd Stockholmskällans Jämför kartor.