Gå tillbaka
Bygglov 1713-1874
Taggar/Ämnesord
bygglovbyggnaderbyggnadshistoriabyggärendenfastigheterhusritningar
Sök vidare!

Originalritningarna kan beställas fram på Stadsarkivet Liljeholmskajen.

Till ritningarna finns även skrivna handlingar mellan 1814-1874. Dessa förvaras på Stadsarkivet Liljeholmskajen, serie F 1 B.

Bygglovsritningarna 1875 och framåt finns digitalt via Stadsbyggnadskontorets Bygg- och plantjänst.

Läs mer om Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor i Nationell arkivdatabas (NAD).

 

Öppna
Tips!

Om du söker en ritning under perioden 1860-1874, observera att dessa bara är sökbara enligt årtal och ritningsnummer, inte kvartersnamn. Om du inte får träff på ett ritningsnummer, exempelvis 315, prova angränsande nummer som 314 och 316 så borde du få en träff.

Fyll inte i för mycket i sökfomuläret. Enklast är att enbart välja kvarter i rullistan och gå igenom träffarna.

Ett kortregister över alla bygglovsansökningar finns också här i Hitta i arkiven, Bygglovsregister 1713-1874. Du söker på församling, kvartersnamn och kan sedan få fram årtal och ritningsnummer och fortsätta söka efter bygglovsritningar.

Tänk på att din nuvarnande fastighet kan ha bytt både kvartersnamn och nummer. Använd Stockholmskällans Jämför kartor.