Kortregister Stadsingenjörskontoret kartor 1600–1900-tal Stadsarkivet

1: Platsnamn A-ö, Alfabetisk sök

Första bokstaven i ditt sökord
Andra bokstaven i ditt sökord

2: ENLIGT KARTBETECKNING

Första tecknet/tecknen i kartbeteckningen
Undernumrering/tecken som följer