Gå tillbaka
Kommerskollegiets skrivelser till Kungl. Maj:t
Färgbild av Kommerskollegiets sigill i blått och vitt från 1932.
Kommerskollegiets sigill från 1932.
Taggar/Ämnesord
handelsregleringinternationell handelutrikeshandel
Sök vidare!
Öppna
Tips!

Observera att arkivet förvaras på Riksarkivet.