Gå tillbaka
Ansökan om uppehållsbok
Taggar/Ämnesord
flyktingarfotografiimmigranteruppehållstillstånd
Sök vidare!

Sök vidare och läs mer i arkivförteckningen SE/SSA/0024/01 Överståthållarämbetet för polisärenden 4 (ÖÄ), 01 Utlänningsavdelningen i Nationell arkivdatabas (NAD).

På Riksarkivet i Marieberg i Stockholm finns en komplett serie ansökningar om uppehållsbok från hela Sverige. Hela detta material hittar du i SE/RA/420367 Statens polisbyrå för övervakande av utlänningar i riket 1912–1943, i serierna E 8 a-c. Kopior från hela landet skickades in till denna centrala myndighet. Materialet är inte digitiserat.

Öppna
Tips!

Kom ihåg att bara ca. en tredjedel av alla fotografier finns sökbara här. Resten finns i original på Stadsarkivet Kungsklippan.

Om du söker på ett land, tänk på att landet kan ha haft ett annat namn. Tyskland kan vara benämnt som Preussen exempelvis.