Gå tillbaka

Stadsingenjörskontorets kartor, kortregister

Öppna applikationen i nytt fönster
Taggar/Ämnesord
gatorkart- och ritningsarkivetkartorplatsertomtertomtmätning
Sök vidare!

Sök vidare och läs mer i arkivförteckningen för Stockholms Stadsingenjörskontor, SE/SSA/0071/01, i Nationell arkivdatabas (NAD).

Öppna
Tips!

Titta på Petrus Tillaeus karta från 1733.

Designation:
Beskrivningar av tomter i text. I texten finns ofta information om tomtens ägare, areal och värde.

Planritning:
Ritningar över tomter. I planritningen finns ofta information om tomtens placering samt namn på tomtägare och grannar.

Fria tomter, ofria tomter och tomtöre:
I staden fanns det fria tomter och ofria tomter. Ofria tomter stod på ofri grund. Ofria tomter tillhörde staden och tomtägaren betalade en avgift till stadskassan, som kallades tomtöre.

Fribrev:
Intyg på att tomter står på fri och egen grund och att tomtöre inte behöver betalas.

Fastebrev:
Äldre tiders lagfartsbevis.