Gå tillbaka

Mantals- och kronotaxeringsregister

Öppna applikationen i nytt fönster
Framsida av mantalslängd 1711.
Framsida av mantalslängd 1711.
Taggar/Ämnesord
folkbokföringkronotaxeringslängdermantalsbokmantalsböckermantalslängdermantalsregistermantalsskrivningregisterskattelängder
Sök vidare!

Sök vidare och läs mer i arkivförteckningen för SE/SSA/0031/06 Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, 06 Kamrerareexpeditionen i Nationell arkivdatabas (NAD).

Via Kamrerareexpeditionens arkivförteckning i NAD finns skannade Mantalslängder för Stockholms stad åren 1652-1915 (med luckor) i serie G 1 BA och Kronotaxeringslängder åren 1701-1841 (med luckor) i serie G 1 AA, följ länken ovan.

Du kan också söka i registren och Mantals- och kronotaxeringslängder Stockholms stad via “Specialsök” i Riksarkivets Digitala läsesal. Där finns beskrivning om hur du söker och vilka typer av uppgifter du kan hitta.

Sök i personregister till kronotaxeringslängder 1783-1795 via Hitta i arkiven på vår webb eller i Digitala läsesalen i våra läsesalsdatorer.

I Digitala läsesalen i våra läsesalsdatorer och under Hitta i arkiven på Stadsarkivets webbplats finns flera olika register till olika skatte- och mantalslängder.

Läs gärna vår forskarhandledning “Mantalslängder och mantalsuppgifter”.

Öppna
Tips!

I registren får du information om år, distrikt/rote och mantalsskrivningsnummer eller sidnummer i längderna.

Personregister (kortregister) till kronotaxeringslängder 1783-1795 finns publicerat via Stadsarkivet, se under “Sök vidare”.

Du kan sedan gå vidare till skannade Mantals- och kronotaxeringslängder, se under “Sök vidare”.