Gå tillbaka
Mantalsregister 1909
Mantalsregister 1909.
Mantalsregister 1909.
Taggar/Ämnesord
mantalsregisterpersonforskningskatter
Sök vidare!

Komplettera sökningen i mantaslregister 1909 med sökning i rotemansarkivet för att få fram resten av hushållet. Du hittar Rotemannen 3 här i Digitala läsesalen.

Läs gärna vår forskarhandledning “Mantalslängder och mantalsuppgifter”.

Öppna