Gå tillbaka

Mantalsregister över män 1909

Öppna applikationen i nytt fönster
Mantalsregister 1909.
Mantalsregister 1909.
Taggar/Ämnesord
mantalsregisterpersonforskningskatter
Sök vidare!

Sök vidare och läs mer i arkivförteckningen för SE/SSA/0031/06 Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, 06 Kamrerareexpeditionen i Nationell arkivdatabas (NAD).

Mantalsregister över kvinnor år 1909 är skannat och digitalt publicerat i NAD, i SE/SSA/0031 Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, 06 Kamrerareexpeditionen, serie G 1 BD Register över mantalslängder och mantalsuppgifter (allmänna registret), volym 950-974.

Se Mantalsregister över kvinnor 1897-1921 för info om separata register över kvinnor i samma serie.

Mantalslängder år 1909 finns digitalt publicerade i NAD, se SE/SSA/0031 Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, 06 Kamrerareexpeditionen, serie G I BA:108 Mantalslängder, År 1909-1910. Där söker du fram personen/hushållet genom välja volymen som innehåller det rotenummer och mantalsuppgiftsnummer (mantalsskrivningsnummer) som står i registret.

Besök Stadsarkivet Kungsklippan om du vill söka vidare i mantalsuppgifterna från 1909. Du kan beställa fram dem till läsesalen via arkivförteckningen i NAD.

Komplettera sökningen i mantalsregister 1909 med sökning i rotemansarkivet för att få fram resten av hushållet. Du hittar sökdatabasen Rotemannen 3 i datorerna i Stadsarkivets läsesal.

Läs gärna vår forskarhandledning “Mantalslängder och mantalsuppgifter”.

 

Öppna
Tips!

Söker du kvinnor år 1909 eller andra år? Se länk samt “Mantalsregister över kvinnor 1897-1921” under “Sök vidare”

Med hjälp av registret kan du söka vidare i mantalsuppgifter och mantalslängder för Stockholms stad.

Mantalslängderna år 1909 är skannade och digitalt publicerade i NAD – se länk under “Sök vidare”.