Gå tillbaka

Bygglovsregister 1875-1980

Öppna applikationen i nytt fönster
Taggar/Ämnesord
bygglovbygglovsritningarfastigheterkart- och ritningsarkivetritningarstadsägor
Sök vidare!

Sök vidare och läs mer i arkivförteckningen för Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, SE/SSA/0174 i Nationell arkivdatabas (NAD).

Läs gärna vår forskarhandledning “Byggnadsritningar i Stockholm”, som beskriver hur du söker bygglovsritningar.

Bygglovsritningar från 1875 och framåt finns skannade och digitalt tillgängliga via Stadsbyggnadskontorets Bygg- och plantjänst, logga in med BankID för att öppna skannade ritningar.

Besök vår läsesal i Stadsarkivet Liljeholmskajen om du vill ta del av originalritningar. Stadsarkivet förvarar samtliga bygglovsritningar för åren 1713-1978 i original.

Till ritningarna finns även skrivna handlingar till bygglovsansökningar 1875-1978, serie F 1 C. Åren 1875-1978 är dessa till stor del gallrade i original och Stadsarkivet Liljeholmskajen förvarar endast skrivna ansökningshandlingar till kvarter som börjar på “A” fram till “Handväskan 3”. Samtliga bygglovshandlingar från 1875 och framåt, kvarter A-Ö, finns dock skannade och digitalt tillgängliga hos Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska nämndhuset.

I Stadsarkivets applikation Bygglov 1713-1874 kan du söka, öppna och ladda ner skanningar av äldre bygglovsritningar t.o.m. 1874.

I applikationen Bygglovsregister 1713-1874 kan du söka i skannat kortregister över de äldre byggloven.

I Kulturhistorisk klassificeringskarta kan du få fram aktuell fastighetsbeteckning genom att söka på en adress eller klicka direkt i kartan. Om du använder sökverktyget “Bebyggelseregistret” kan du klicka på en fastighet och få en länk till fastighetens historik i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

I “Jämför kartor” på webbplatsen Stockholmskällan kan du följa förändringar i kvartersnamn och tomtnummer genom att jämföra kartor från olika år.

Öppna
Tips!

Observera att bygglovsritningar 1875-nutid finns skannade i Stadsbyggnadskontorets bygg- och plantjänst, se Sök vidare nedan.

Fastighetsbeteckning kan ha ändrats! Ritningarna är ofta arkiverade under äldre kvartersnamn/tomtnr. Se hjälpmedel under Sök vidare.

Vissa ritningar omfattas av sekretess, t.ex. ambassader och skyddsobjekt. Sekretess (“Hemlig”) som anges i registret kan ha upphört. Vi gör alltid ny sekretessprövning före utlämnande.