Gå tillbaka
Bygglovsregister 1875-1980
Taggar/Ämnesord
bygglovfastigheterritningarstadsägor
Sök vidare!

Originalritningarna kan beställas fram på Stadsarkivet Liljeholmskajen.

Till ritningarna finns i vissa fall även skrivna handlingar mellan 1875-1978. Dessa förvaras på Stadsarkivet Liljeholmskajen, serie F 1 C. Bevarade i original finns bara skrivna handlingar rörande kvarter som börjar på A till H. De skrivna handlingarna finns också skannade i Stadsbyggnadskontorets Bygg och plantjänst, se nedan.

Bygglovsritningarna 1875 och framåt finns digitalt via Stadsbyggnadskontorets Bygg- och plantjänst.

Du kan också se och jämföra kartor från olika tider över Stockholms stad genom funktionen Jämför kartor på Stockholmskällan. Här kan du också se vilka kvartersnamn som var aktuella vid olika tider.

Läs mer om Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor i Nationell arkivdatabas (NAD).

 

Öppna
Tips!

Vissa ritningar kan behöva sekretessprövas, det kan till exempel vara ritningar över ambassadbyggnader eller andra typer av skyddsobjekt. I andra fall kan registerkort signalera att en handling är sekretessbelagd, men den uppgiften kan av olika skäl vara inaktuell så att det ändå kan vara värt att beställa handlingen.