Gå tillbaka

Bygglovsregister 1713-1874

Öppna applikationen i nytt fönster
Ett av de förklarande korten i registter till bygglovshandlingar 1713-1874.
Ett av de förklarande korten i register till bygglovshandlingar 1713-1874.
Taggar/Ämnesord
bygglovbygglovsritningarfastigheterfastighetsbeteckninggatorkart- och ritningsarkivetkvarterregisterritningar
Sök vidare!

Sök vidare och läs mer i arkivförteckningen för Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, SE/SSA/0174 i Nationell arkivdatabas (NAD). Kortregistret är förtecknat i serie D 1 AA:4, men lämnas inte ut i original.

Läs gärna vår forskarhandledning “Byggnadsritningar i Stockholm”, som beskriver hur du söker bygglovsritningar.

I Stadsarkivets applikation Bygglov 1713-1874 kan du söka, öppna och ladda ner skanningar av de bygglovsritningar som ingår i kortregistret. Om du vill söka på ritningsnummer, ersätt då kolon i numret med streck t.ex. BN 1857-122.

Sök och jämför tomtnummer för ett urval äldre kvarter och gator i Stadsarkivets applikation 1729 och 1810 års tomtnummer.

Besök vår läsesal i Stadsarkivet Liljeholmskajen om du vill ta del av originalritningar. Stadsarkivet förvarar samtliga bygglovsritningar för åren 1713-1978 i original.

Skrivna handlingar till bygglov år 1814-1874 är inte publicerade. De förvaras separat från ritningarna och är förtecknade i Nationell arkivdatabas, Handlingar till bygglovsansökningar 1814-1874, SE/SSA/0174, F 1 B. De kan beställas fram till läsesalen Stadsarkivet Liljeholmskajen

Bygglovsritningar från 1875 och framåt finns digitalt via Stadsbyggnadskontorets Bygg- och plantjänst, logga in med BankID för att öppna skannade ritningar.

 

Öppna
Tips!

Kort med flera ritningsnummer (t.ex. BN 1857:121-123) hänvisar ofta till både ritning och skrivelse, utan att specificera de olika numren.

På korten anges 1729 och 1810 års tomtnummerordning, enligt Kvartersnamn 1729 års (1810 års): “Ajax 26 (4)”.

Saknad uppgift anges med streck: “Ajax – (3)”.

De registrerade ritningarna finns skannade i applikationen “Bygglov 1713-1874”, se länk under Sök vidare.