Gå tillbaka
Bygglovsregister 1713-1874
Ett av de förklarande korten i registter till bygglovshandlingar 1713-1874.
Ett av de förklarande korten i registter till bygglovshandlingar 1713-1874.
Taggar/Ämnesord
bygglovfastighetergatorkvarterritningar
Sök vidare!

Söker du byggärenden?

Söker du fastighetsbildningsförrättningar från år 1943 eller diarieförda ärenden från år 1997? Söker du bygglovsritningar från 1875 fram till idag? Vänd dig till Stadsbyggnadskontorets bygg- och plantjänst där du kan söka ärenden för den gällande fastigheten.

Länk till Stadsbyggnadsexpeditionen

Tips

Länk till artikel om fastighetsforskning i Stadsarkivet, Lars Wikström 1970

Blogg

Följ gärna bloggen stockholmsbyggnadsritningar.se

Öppna
Tips!

Det här registret korresponderar med de äldre bygglov som är skannade och finns här i Digitala läsesalen och heter Stockholms äldre bygglovsritningar.

Du kan hitta bygglovshandlingar och stadsplaner från 1875 och framåt i Bygg- och plantjänsten här i Digitala läsesalen.

Om du vill se bygglovsritningar mellan 1875 och 1970-tal i original har vi dem i vår kart- och ritningsläsesal. Där kan du få hjälp att leta fram de handlingar du vill se. Läsesalen är i regel öppen tisdagar klockan 10-17.

Tänk på att alla bygglovsansökningar inte  ledde till byggnation.

Om du behöver en “nyckel” för de kvartersnummer som ändrades 1810 så kan du använda den app som heter Kvarter och adresser här i Digitala läsesalen.