Gå tillbaka

Register till kollegiernas besvärsmål

Öppna applikationen i nytt fönster
Domarklubba i trä.
Domarklubba.
Taggar/Ämnesord
rättsfallrättsväsendevademål
Sök vidare!

Tidigare besvärsmål, s.k. vademål, som överklagats till Svea Hovrätt hittar du i appen Akter i vademål här i Digitala läsesalen.

 

 

Öppna
Tips!

I Stockholms magistrat och rådhusrätts arkiv, serien Akter i besvärsmål, huvudserie ser du vilken volym du ska beställa fram.