Gå tillbaka

Generaldiarium i brottmål

Öppna applikationen i nytt fönster
Taggar/Ämnesord
domstoldomstolarrådhusrättenStockholms rådhusrättStockholms tingsrättstämning
Sök vidare!

Sök vidare och läs mer i arkivförteckningen för SE/SSA/2393 Stockholms rådhusrätt i Nationell arkivdatabas (NAD)

Om du vill se själva domen från Stockholms rådhusrätt går den att beställa fram till läsesalen. Du måste veta avdelning och domens nummer, vilket står högst upp på raden i avdelningens diarium. Söker du efter skilsmässor är CD-skivan Skilda i Stockholm ett bra komplement.

Öppna
Tips!

Du måste veta ungefär vilken tid brottet begicks.

Du måste veta vilken bokstav kärandens namn börjar på.

Vissa fall kan inte sökas i generaldiarierna. Om så är fallet behöver man titta i samtliga avdelningars (3–8) diarier för att hitta det mål man söker. Det finns dock register till varje diarium och vet man bara vilket år ärendet inkom till Rådhusrätten och namn på kärande, finns det alla möjlighet att hitta sitt fall.