Gå tillbaka
Skråarkiv i landsort
Exempel på kort ur registret över gamla skråarkiv i Sverige.
Exempel på kort ur registret över gamla skråarkiv i Sverige.
Taggar/Ämnesord
gesällerhantverkskrå
Sök vidare!

I Stadsarkivet förvaras 90 skråarkiv som kan beställas fram till läsesalen. Sök i Stadsarkivets beståndsregister i Digitala läsesalen.

Öppna