Gå tillbaka

Allmänna barnbördshuset, namnregister 1891-1912

Öppna applikationen i nytt fönster
Taggar/Ämnesord
barnbarnbördshusBBföddafödelsefödelsedatumfödelsejournalerfödselfödslarförlossningarförlossningsjournalermodermödrar
Sök vidare!

Sök modern eller barnet i Rotemansarkivet. Var de skrivna i Stockholm mellan 1878-1926 så kan du se i vilket hus de bodde och om modern hade fler barn.

Registret (serie D 2 a, volymer 2-8) ger en ingång till förlossningsjournalerna, serie F 1 ab, volymer 60-148, som du kan beställa fram i läsesalen på Liljeholmskajen.

Läs mer om Allmänna barnbördshuset i Nationell arkivdatabas (NAD).

Läs gärna vår forskarhandledning Sjukhusarkiv, och få vägledning i hur du söker arkiv med medicinsk anknytning på Stadsarkivet.

Öppna
Tips!

Kom ihåg att det finns förlossningsjournaler för fler år än vad som redovisas i denna databas, ända fram till 1975. Om du söker en förlossningsjournal för de senaste 70 åren förekommer sekretess, dessa kan du inte beställa i vår läsesal, utan kontakta oss istället via mejl.

Allmänna barnbördshuset låg i Klara (1776-1858), Kungsholmens (1859-1912) och Hedvig Eleonora (1913-1976) församlingar.

Det är lätt att blanda ihop Allmänna barnbördshuset med Allmänna barnhuset, ett barnhem för fosterbarn.