Gå tillbaka
Allmänna barnbördshuset
Taggar/Ämnesord
barnbarnbördshusBBföddafödelsefödelsedatumfödelsejournalerfödselfödslarförlossningarförlossningsjournalermodermödrar
Sök vidare!

Sök modern eller barnet i Rotemansarkivet. Var de skrivna i Stockholm mellan 1878-1926 så kan du se i vilket hus de bodde och om modern hade fler barn.

Öppna
Tips!

När du beställer, tänk på att Allmänna barnbördshuset arkiv finns i Frihamnen. Hämtning av beställda arkivhandlingar från Frihamnen görs en gång i veckan.

Fram till 1947 blev barnet inskriven i nedkomstortens födelsebok.

Allmänna barnbördshuset låg i Klara (1776-1858), Kungsholmens (1859-1912) och Hedvig Eleonora (1913-1976).

Det är lätt att blanda ihop Allmänna barnbördshuset med Allmänna barnhuset, ett barnhem för fosterbarn.