Gå tillbaka

Allmänna barnhuset, rullor 1798-1916

Öppna applikationen i nytt fönster
Taggar/Ämnesord
barnbarnhembarnhusbarnhusrullabarnhusrullorfosterfamiljerfosterhemutackordering
Sök vidare!

Sök vidare och läs mer i arkivförteckningen för Allmänna barnhuset SE/SSA/0809A i Nationell arkivdatabas (NAD).

Du kan öppna bilder på skannade barnrullor åren 1713-1802 genom arkivförteckningen i NAD, gå till serie D 2 A Barnrulla.

I våra läsesalsdatorer finns register till barnhusbarn från åren 1713-1900.

I barnrullan finns hänvisningar till andra handlingar, oftast intagningshandlingar. Handlingar till barnhusrullorna finns bland annat i serie E 5 A, E 5 B, E 5 C och E 5 F. De behöver beställas fram och läsas på plats i läsesalen i Stadsarkivet Kungsklippan. Sök med hjälp av barnets intagningsnummer eller hänvisad förkortning, som “SpB” (Späda barn) och “ÄB” (Äldre barn över ett år).

Läs gärna vår forskarhandledning till Allmänna barnhuset, som beskriver hur du söker i Allmänna barnhusets arkiv.

Öppna
Tips!

En barnrulla är en förteckning med samlad dokumentation om barnen.

Kom ihåg att det finns äldre rullor än de som ingår här! Se under “Sök vidare”.

Från 1778 kunde förälder lämna in barn till barnhuset utan att behöva uppge sitt namn.