Webbplatskarta

 • A-Ö
  • Allmänna barnhuset, rullor 1798-1916
  • Stadsläkarens dödsbevis
  • Generaldiarium i brottmål
  • Remissdiarium i brottmål
  • Skolregister Stockholm
  • Allmänna barnbördshuset, namnregister 1891-1912
  • Allmänna barnbördshuset, namnregister 1913
  • Barnhemsregister
  • Skolbetyg
  • Stadsarkivets beståndsregister
  • Nationell Arkivdatabas (NAD)
  • Riksarkivets digitala forskarsal
  • Riddarholmens begravningsbok
  • Stockholmskällan
  • Bygg- och plantjänsten
  • 1729 och 1810 års tomtnummer
  • Fastighetsregister
  • Äldre kyrkoböcker
  • Bouppteckningar Stockholm stad
  • Bouppteckningsregister Stockholms stad
  • Bouppteckningsregister Stockholms län
  • Mantals- och kronotaxeringslängder
  • Mantals- och kronotaxeringsregister
  • Stadsarkivets bibliotek
  • Bygglov 1713-1874
  • Kommunfullmäktiges handlingar
  • Mantalslängder 1760
  • Mantalslängder 1810
  • Gatu- och kvartersregister
  • Akter i vademål
  • Ansökan om uppehållsbok
  • Biografikasamlingen
  • Borgerliga vigslar
  • Ändrade namn på gator och allmänna platser
  • Äktenskapsförord
  • Burskapshandlingar 1726-1845
  • Vinskänkssocietetens protokoll
  • Vigda och döda ur Inrikes Tidningar
  • Topografikasamlingen
  • Testamentariska förordningar 1752-1799
  • Stockholmspolisens signalementsfotografier
  • Statistisk årsbok
  • Bygglovsregister 1713-1874
  • Stadsingenjörskontorets församlingskartor
  • Centralfängelset Långholmens verkställda utslag
  • Äganderättsutredningar för fastigheter
  • Civilakter 1660-1730
  • Stadshistoriska institutets inrikes civilexpeditions registratur
  • Skråarkiv i landsort
  • Skepparexamen vid Sjöbefälsskolan
  • Faste- och upplåtelsebrev över ofria tomter
  • Jordeböcker - fastighetsärenden
  • Tänkeböcker - fastighetsmål
  • Fastighetsägare i Nikolai
  • Bilder ur arkiven
  • Handritade kartor
  • Ritnings- och arkitektregister (äldre kortregister)
  • Stockholm i Riksregistraturet
  • Polisunderrättelser
  • Stadsarkivets pergamentsbrev
  • Hantverkare i Stockholm
  • Holms tomtbok över Katarina församling
  • Hovförsamlingens lysningsböcker
  • Kartor och ritningar från Städernas allmänna brandstodsbolag
  • Register till kollegiernas besvärsmål
  • Kommerskollegiets skrivelser till Kungl. Maj:t
  • Nikolai församlings vigselbok
  • Äldre passhandlingar
  • Register till memorial i Magistraten
  • Mantalsregister 1618
  • Legohjonslängder – personregister 1687-1690
  • Register till konkursakter 1700-tal
  • Konkursdiariet Stockholms Magistrat och Rådhusrätt
  • Kontributions- och skottlängd 1636
  • Kronotaxeringslängder - personregister 1783-1795
  • Mantalsregister 1634
  • Mantalsregister 1645-1646
  • Holms tomtbok över Maria församling
  • Legohjonslängder – personregister 1700
  • Tänkeböcker - personregister
  • Tänkeböcker - sakregister
  • Tänkeböcker - ortregister
  • Kontributionslängd 1645
  • Kontributionslängd 1665
  • Mantalsuppgifter 1800-tal
  • Mantalsregister 1855
  • Mantalsregister 1800-1884
  • Mantalsregister 1821-1829
  • Mantalsregister över män 1909
  • Mantalsregister 1901-1935
  • Stadsingenjörskontorets kartor, kortregister
  • Bygglovsregister 1875-1980
  • Rotemansarkivet
  • e-arkiv Stockholm
  • Alla Stadsarkivets kart- och ritningsarkiv
  • Allmänna konst- och industriutställningen 1897
  • Allmänna barnhuset, forskarhandledning
  • Bouppteckningar, forskarhandledning
  • Byggnadsritningar, forskarhandledning
  • Kyrkoböcker, forskarhandledning
  • Mantalsböcker, forskarhandledning
  • Beställ arkivhandling till läsesalen, forskarhandledning
  • Rotemansarkivet, forskarhandledning
  • Sjömanshus, forskarhandledning
  • Sjukhusarkiv, forskarhandledning
  • Sociala arkiv, forskarhandledning
  • Biblioteket, forskarhandledning
  • Privilegiebrevsamling
  • Arkivguide till bebyggelseforskning i Stockholm
  • Transkriberade handskrifter
  • Gamla ritningssamlingen
  • Mantalsregister över kvinnor 1897-1921
  • Röda boken
  • Släktforskning i finska arkiv
  • Stadshuset - ritningar från byggnadstiden
 • Arkiv och bibliotek
  • Barnhemsregister
  • Nationell Arkivdatabas (NAD)
  • Skolregister Stockholm
  • Stadsarkivets beståndsregister
  • Riksarkivets digitala forskarsal
  • Bouppteckningar Stockholm stad
  • Stadsarkivets bibliotek
  • e-arkiv Stockholm
  • Alla Stadsarkivets kart- och ritningsarkiv
  • Beställ arkivhandling till läsesalen, forskarhandledning
  • Biblioteket, forskarhandledning
  • Arkivguide till bebyggelseforskning i Stockholm
  • Transkriberade handskrifter
  • Röda boken
  • Släktforskning i finska arkiv
  • Stadshuset - ritningar från byggnadstiden
 • Forskarhandledning
  • Allmänna barnhuset, forskarhandledning
  • Bouppteckningar, forskarhandledning
  • Byggnadsritningar, forskarhandledning
  • Kyrkoböcker, forskarhandledning
  • Mantalsböcker, forskarhandledning
  • Beställ arkivhandling till läsesalen, forskarhandledning
  • Rotemansarkivet, forskarhandledning
  • Sjömanshus, forskarhandledning
  • Sjukhusarkiv, forskarhandledning
  • Sociala arkiv, forskarhandledning
  • Biblioteket, forskarhandledning
  • Arkivguide till bebyggelseforskning i Stockholm
 • Kartor, ritningar och fastigheter
  • 1729 och 1810 års tomtnummer
  • Bygg- och plantjänsten
  • Fastighetsregister
  • Riksarkivets digitala forskarsal
  • Bygglov 1713-1874
  • Gatu- och kvartersregister
  • Ändrade namn på gator och allmänna platser
  • Topografikasamlingen
  • Bygglovsregister 1713-1874
  • Stadsingenjörskontorets församlingskartor
  • Äganderättsutredningar för fastigheter
  • Faste- och upplåtelsebrev över ofria tomter
  • Fastighetsägare i Nikolai
  • Handritade kartor
  • Ritnings- och arkitektregister (äldre kortregister)
  • Holms tomtbok över Katarina församling
  • Kartor och ritningar från Städernas allmänna brandstodsbolag
  • Holms tomtbok över Maria församling
  • Stadsingenjörskontorets kartor, kortregister
  • Bygglovsregister 1875-1980
  • Alla Stadsarkivets kart- och ritningsarkiv
  • Allmänna konst- och industriutställningen 1897
  • Byggnadsritningar, forskarhandledning
  • Arkivguide till bebyggelseforskning i Stockholm
  • Gamla ritningssamlingen
  • Röda boken
  • Stadshuset - ritningar från byggnadstiden
 • Person- och släktforskning
  • Allmänna barnbördshuset, namnregister 1891-1912
  • Allmänna barnhuset, rullor 1798-1916
  • Allmänna barnbördshuset, namnregister 1913
  • Stadsläkarens dödsbevis
  • Äldre kyrkoböcker
  • Barnhemsregister
  • Riksarkivets digitala forskarsal
  • Bouppteckningar Stockholm stad
  • Bouppteckningsregister Stockholms stad
  • Bouppteckningsregister Stockholms län
  • Mantalslängder 1760
  • Mantalslängder 1810
  • Ansökan om uppehållsbok
  • Borgerliga vigslar
  • Stockholmspolisens signalementsfotografier
  • Fastighetsägare i Nikolai
  • Äldre passhandlingar
  • Mantalsregister 1618
  • Kronotaxeringslängder - personregister 1783-1795
  • Mantalsregister 1634
  • Mantalsregister 1645-1646
  • Mantalsuppgifter 1800-tal
  • Mantalsregister 1855
  • Mantalsregister 1800-1884
  • Mantalsregister 1821-1829
  • Mantalsregister över män 1909
  • Mantalsregister 1901-1935
  • Rotemansarkivet
  • Allmänna barnhuset, forskarhandledning
  • Bouppteckningar, forskarhandledning
  • Kyrkoböcker, forskarhandledning
  • Mantalsböcker, forskarhandledning
  • Rotemansarkivet, forskarhandledning
  • Sjömanshus, forskarhandledning
  • Sjukhusarkiv, forskarhandledning
  • Sociala arkiv, forskarhandledning
  • Transkriberade handskrifter
  • Mantalsregister över kvinnor 1897-1921
  • Röda boken
  • Släktforskning i finska arkiv