Framsida av mantalslängd 1711.
Mantals- och kronotaxeringsregister
Sök i skannade mantals- och kronotaxeringsregister för Stockholms stad 1652-1921
Staden – 1652-1921
Mer info Öppna
Mantalsböcker, forskarhandledning
Läs hur du söker i mantalslängder och mantalsuppgifter
Staden
Mer info Öppna
Sida ur mantalsregister 1821.
Mantalsregister 1821-1829
Sök i digitaliserat mantalsregister med bilder
Staden – 1821-1829
Mer info Öppna
Detalj ur mantalsregister 1925.
Mantalsregister 1901-1935
Sök i digitaliserade mantalsregister med bilder
Staden – Spridda år 1901-1935
Mer info Öppna
Mantalsregister 1909.
Mantalsregister 1909
Sök i digitaliserat mantalsregister utan bilder
Staden – 1909
Mer info Öppna