Akter i vademål
Bläddra i skannat kortregister till akter i rättegångsmål som överklagats till Svea hovrätt.
Staden – ca 1700-1800
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Generaldiarium i brottmål
Hitta personer som varit misstänkta för brott
Staden – 1850-1958
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Remissdiarium i brottmål
Sök efter personer som varit misstänkta för brott
Staden – 1850-1947
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna