Akter i vademål
Bläddra i skannat kortregister till akter i rättegångsmål som överklagats till Svea hovrätt.
Staden – ca 1700-1800
Mer info Öppna
Generaldiarium i brottmål
Sök efter instämda personer i Stockholms rådhusrätts generaldiarium för brottmål
Staden – 1850-1926
Mer info Öppna
Remissdiarium i brottmål
Sök efter av polisen remitterade personer som suttit häktade, i Stockholms rådhusrätts remissdiarium för brottmål
Staden – 1850-1947
Mer info Öppna
Tidigmoderna konkurser
Sök efter handlingar rörande konkurser i Stockholm
Staden – 1687-1849
Mer info Öppna