Kommunfullmäktiges handlingar
Sök i Kommunfullmäktigetrycket – stadsfullmäktiges tryckta beslut och handlingar
Staden – 1863-2009
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Stadshuset – ritningar från byggnadstiden
Sök bilder på över 1100 ritningar och 600 sidor text
Staden – 1902-1930-tal
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna