Civilakt från 1680.
Civilakter 1660-1730
Bläddra i kortregister över civilakter i Stockholms Magistrat och Rådhusrätt.
Staden – 1660-1730
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Generaldiarium i brottmål
Hitta personer som varit misstänkta för brott
Staden – 1850-1958
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Exempel på memorial till Magistraten.
Register till memorial i Magistraten
Sök i digitaliserat kortregister över memorial i Stockholms magistrat och rådhusrätts arkiv
Staden – 1697-1835
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Remissdiarium i brottmål
Sök efter personer som varit misstänkta för brott
Staden – 1850-1947
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna