Allmänna barnhuset
Sök efter barn på Allmänna barnhuset åren 1798-1916
Staden – 1798-1916
Mer info Öppna
Barnhemsregister
Sök i register över barnhem, mödrahem och ungdomshem
Länet – 1624-1990
Mer info Öppna
Sociala arkiv, forskarhandledning
Läs hur du söker i sociala arkiv på Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna