Titelsidan av den första Statistisk årsbok som gavs ut 1904.
Statistisk årsbok
Sök statistik från Stockholms kommuns förvaltningar och bolag
Staden – 1904-2006
Mer info Öppna