Skolregistret
Sök 
Träffar: 1 359
 
Träffar/sida:
Första...9101112...Sista
(1852)1868-1898 Stora Skinnarviksgatan 22 (senare Torkel Knutssonsgatan). 1903 Torkel Knutssonsgatan 22
Skola vid privat vårdanstalt 1852 började Jonas Petter och Johanna Malmqvist f. Lindberg att ta emot fosterbarn - enbart flickor 1865 bildades Sällskapet till stödjande av Malmqvistska barnuppfostringsanstalten i Stockholm 1886 och några år framåt fanns en hushållsskola inom anstalten 1910 övertogs tillgångarna från Lindgrenska trasskolan som då upphörde 1914 upphörde skolundervisningen på anstalten 1921 läggs anstalten ner (Sällskapet övertog 1922 Stiftelsen Bernströms barnhem Rökinda i Södertörns villastad). För detaljer -se Inledningen till arkivförteckningen över Malmqvistska barnuppfostringsanstalten. Litteratur: Munthe, Arne: Västra Södermalm efter 1850. 1965. (Bild s. 166).
Konradsbergsgatan 3A
Fristående grundskola Upptas fg i katalog 2012 men skanas i katalog 2013; nedlagd eller aldrig öppnad?
Sofia småbarnsskola
Inrättades 1836 av det samma år bildade Småbarnsskolesällskapet. 1868 - Ida Raab Namnändrad 1910 till Sofia småbarnsskola.
Södra allmänna barnskolan
Öppnade 1820, upphörde 1856. Se vidare under Allmänna barnskolor. Löd under Kungl. Direktionen över Stockholms stads undervisningsverk.
Hökmosseskolan
Dymlinggränd
Folkskola, Enhetsskola, Grundskola åk 1-6 Nedlagd som skola 1970. Senare kurslokaler för Skolförvaltningen. Numera ombyggd till bostäder.
Vuxengymnasium 1969-1971 (enligt matriklar)
Industri- och hantverksskolan
Polhemsgatan 35-39
Yrkesskola, Gymnasium 1912 börjar verksamheten i kvarteret Göta Ark på Södermalm - se vidare under Stockholms stads yrkesskolor. 1937 samlas utbildningarna på Polhemsgatan på Kungsholmen i en nyuppförd skolbyggnad. 1964 uppdelning i tre skolor: Industri- och hantverksskolan, Byggnadsskolan, Hotell- och restaurangskolan - samtliga 1964-1971; se vidare dessa. 1971 namnändring från Stockholms stads industri- och hantverksskola till Polhemsgymnasiset - se vidare där ! (det ursprungliga namnförslaget Västermalms gymnasium förkastades). Spånga yrkesskolor övertogs 1949 av Stockholms stad (under LYS) - i yrkesskolornas arkiv finns dock vissa handlingar tom 1955 - se d:o. Senare Industri- och hantverksskolans delkurser i Spånga och Hässelby. För detaljer om vilka yrken som hade utbildning vid skolan - se inledningen till arkivförteckningen. Bla fotografskola: From 1938 finns förtryckta betygskataloger: Stockholms stads verkstadsskola för fotografer. Därmed har en yrkesutbildning för fotografer i stadens regi inrättats - inte som en självständig skola utan som en del av Industri- och hantverksskolan. I bevarad korrespondens och tryck förekommer beteckningarna Fotografskolan och Stockholms stads fotografiska yrkesskola. (Enligt en fristående uppgift även: Stockholms stads fotografskola). I betygskatalogen 1938 finns eleven Sven Nykvist.
ESS-skolorna / ESS-gymnasiets grundskola
Blekingegatan 55
Grundskola, Gymnasieskola, Specialskola, Gymnasiesärskola ESS = Elevstöd - Samverkan - Socialtjänst - Sjukhus (Elevstöds skolors samverkan med Socialtjänst och Sjukhus) ESS-skolorna avknoppades från S:t Örjans skolor vt 2000 - se även S:t Örjan. (De skolor nedan som anges med startår 2000- har i allmänhet tagits över från S:t Örjan och de flesta av dem har då ett äldre startår än vt 2000). Utgörs delvis av skolor/undervisning vid sjukhus (sjukhusskolor), institutioner etc, där ESS-gymnasiet (tidigare S:t Örjan) ej är ensam huvudman för hela verksamheten utan enbart ansvarar för skoldelen. Ansvaret för intagningen ligger då i allmänhet hos annan huvudman. Varierande enheter mellan läsåren. Åldersintervallen kan i en del fall variera genom åren; de angivna åldrarna utgör den yngsta och äldsta ålder som någon gång angetts för respektive skola. From vt 2005 återfördes de institutionsskolor som enbart hade grundskola till S:t Örjan (Barnbyn Skå och Linggården). Kvar inom ESS-skolorna blev de skolor som hade gymnasieelever samt sjukhusskolorna. Jämför dock ESS-gymnasiets grundskola nedan. Senare även gymnasieutbildning för elever med särskilda behov (individuella studieplaner) utan samverkan med behandling och där är ESS i allmänhet ensam huvudman. Ännu senare endast verksamhet/skolor där ESS är ensam huvudman förutom vid sjukhusskolorna. Namnbyte till ESS-gymnasiet ht 2005. Med gymnasiesärskola 2006. Rektorsexp./kansli adresser: 2000-2004 Hantverkargatan 11A 2005-2011 Fatburs Kvarngata 38 2011- Söder Mälarstrand 65, plan 8 (Münchenbryggeriet) Ytterligare en del detaljer återfinns i arkivbeskrivningen för ESS-gymnasiet. Följande skolor finns eller har funnits inom ESS-gymnasiet (ESS-skolorna) enligt de "kataloger" som ESS-gymnasiet gett ut (finns i arkivet)och som SSA har tagit del av (några av de första läsårens kataloger har ej kunnat studeras då de ej bevarats alt. ej getts ut). : ESS-gymnasiet: (from ht 2014 indelning i ESS 1 och 2) ESS 1, Individuella alt. 2014- : Saltsjön, Saltsjön-Preparand, Saltsjön-Digitala alternativet, Saltsjön-Motivation, Saltsjön-Spira, Saltsjön-Skolakuten; allt som ESS-gymnasiet, Söder Mälarstrand 65. ESS 2, Individuella alt. 2014- : Skinnarviken, Skinnarviken-Intro, Skinnarviken-Alfa, Skinnarviken-Riddarfjärd, allt som ESS- gymnasiet, Söder Mälarstrand 65. ESS-gymnasiet Arena 2006-2007, Fatburs Brunnsgata 26 2006, Söder Mälarstrand 21 4 tr (Mariahissen plan 4) 2006-2007, 16-20 år. ESS-gymnasiet Aspergergruppen ht 2006 (namnbyte okt 2006 till ESS-gymnasiet Riddarfjärd - se vidare d:o nedan). ESS-gymnasiet Bild & Form 2005- , Fatburs Brunnsgata 26 2005 2006, Hornsgsatan 120 ht 2006, Brännkyrkagatan 111 ht 2006-2008, Högbergsgatan 48 2008- , 16-20 år. Tillhör ESS 2. ESS-gymnasiet Café/Kök 2008 - , Högbergsgatan 48; 16-20 år. (From ht 2009 med fililen Cafeterian - se nästa). Tillhör ESS 2. ESS-gymnasiet Cafeterian 2009- , Söder Mälarstrand 65, 8 tr Münchenbryggeriet); 16-20 år. (Filial till ESS-gymnasiet Café/Kök). ESS-gymnasiet Digitala rummet 2013- , Söder Mälarstrand 65, 6 tr (Münchenbrygeriet). Se även ESS 1. ESS-gymnasiet Liljeholmen Musik/Kommunikation (Samhälle o kommunikation/Musik 2010-2011) 2010- , Lövholmsvägen 35. Tillhör ESS 2. ESS-gymnasiet Mariahissen 2007-2014?, undervisning för ungdomar på behandlingshem (BAS [Bromma Arbets- och Studiecenter], Kransens behandlingscenter, Lännahemmet & Marsta gård, Giovanni behandlingshem - se även dessa under MVA nedan), Söder Mälarstrand 21 5tr (Mariahissen plan 4). From ht 2008 - se Tornet. ESS-gymnasiet Media 2005-2010, Högbergsgatan 48, 16-20 år. ESS-gymnasiet Motivation 2011- , Söder Mälarstrand 65, 8 tr (Münchenbrygeriet). Vt 2012 även benämnt ESS Motivation. Se även ESS 1. ESS-gymnasiet Musikproduktion 2005-2010, Lövholmsvägen 35, 16-20 år. From ht 2010 ESS-gymnasiet Liljeholmen . . . - se d:o. ESS-gymnasiet Mälaren 2007-2008, åter 2013-2014?, Söder Mälarstrand 65 8 tr (Münchenbryggeriet). ESS-gymnasiet Preparand 2010- , Söder Mälarstarnd 65, 8 tr (Münchenbryggeriet). Se även ESS 1. ESS-gymnasiet Riddarfjärd 2006- , Söder Mälarstrand 65 8 tr (Münchenbryggeriet). (I början av ht 2006 benämnd ESS gymnasiet Aspergergruppen - se d:o ovan). Se även ESS 2. ESS-gymnasiet Riddarfjärd, annex - upptas from vt 2009 utan adressangivelse. Se även ESS 2. ESS-gymnasiet Samhällsvetenskapliga programmet (Samhällsprogrammet) 2011- , Söder Mälarstrand 65, 8 tr (Münchenbryggeriet). Tillhör ESS 1 from 2014. ESS-gymnasiet Språkintroduktion 2011- , Söder Mälarstrand 65, 8 tr (Münchenbryggeriet). ESS-Spira, tjejgymnasiet vt 2009- , Tomtebogatan 42; from ht 2009 Söder Mälarstrand 65, 8 tr (Münchenbryggeriet). Vt-ht 2009 benämnt ESS-Tjejgymnasiet. Före 2009 - se Xist Kvinnoforum, Tjejgymnasiet nedan under Övrig verksamhet. Se även ESS 1. Sprintgymnasiet 2013-2014?, Lövholmsvägen 2; se egen post. Tornet ht 2007-2014?, Söder Mälarstrand 21, 5 tr (senare 4 tr (Mariahissen); (ESS-gymnasiet Mariahissen): undervisning för ungdomar på behandlingshem - BAS (Bromma Arbets- och Studiecenter), Bryggan AB, Giovannis behandlingshem, Kransens behandlingscenter (KBC), Krica behandling och utbildning, Lännahemmet, Marsta gård, Solå ungdomscenter, Ungdomsnätet - se vidare dessa. 2010 upptas även Plattform Stockholm AB och Tasava. 2013 med adressen ESS-gymnasiet Mariahissen. Skolor vid Hem för vård och boende (HVB): Barnbyn Skå 2000-2004, 7-16 år, vt 2005 åter under S:t Örjan, därefter nedlagd. Gribbylundsgården (Gribban) 2001?-2002?, Loviselundsvägen 155, 12-16 år. Linggården 2000-2004, Lingvägen 186, 12-16 år, vt 2005-vt 2006 åter under S:t Örjan, därefter nedlagd. Markviks behandlingshem, 2000-2001?. Mälarblick (Olovslundsgruppen) 2000-2003, Tyska bottens väg 29-31, 7-12 år, undervisning i egen grupp i lokaler i Olovslundsskolan. Upphörd som kommunal skolgrupp efter vt 2003 då institutionen enl. uppgift övergick i privat regi. Örbyhemmet (Örbygruppen) 2000-2003, Vansövägen 4, 7-12 år, undervisning i egen grupp i Sturebyskolans lokaler. Skolor vid Mellanvårdsalternativ (MVA)/Behandlingshem: BAS, Bromma Arbets- och studiecenter 2001?-2010, Annedalsvägen 33, (Söder Mälarstrand 21 vt 2007 ?), 15-20 år. Se vidare ESS- gymnasiet Mariahissen resp. Tornet ovan. Bryggan AB, Nytorgsskolan 2001?-2011, Kocksgatan 40 nb, 14-22 år. Se vidare ESS-gymnasiet Tornet ovan. Se även Cean. Cean AB, 2011- , Kocksgatan 40 nb. I katalog maj 2011 upptas denna enhet som Cena AB (fd Bryggan). Giovannis behandlingshem 2001?-2007(-2010?), Götgatan 71, flickor 15-20 år, (först HVB-hem, senare MVA). Se vidare ESS gymnasiet Mariahissen resp. Tornet ovan. Gojan 2000-2001? Ingemarshemmet 2001?-2003, Ingemarsgatan 12, 13-20 år, (tillhör senare Kruton och får då samma skoladress som denna). Kransens behandlingscenter i Stockholm AB (KBC) 2001?-2009, Dagbehandling: Sunneplan 31B (adressen upphörd efter ht 2003) resp. HVB: Gräsmarksgränd 2, 14-20 år. Se vidare ESS-gymnasiet Mariahissen resp. Tornet ovan. Krica behandling och utbildning 2009-2010, Eolshällsvägen 14, 15-21 år. (Öppnad 1988). Se vidare ESS-gymnasiet Tornet ovan. Kruton 2001?-2003, Mandelbrödsvägen 3, 13-20 år. Kulturchock AB - Kulturskolan 2000-2008, Hammarby fabriksväg 13, Mårtensdalsvägen 8 from 2004, Kattlavägen 116 på Lidingö from nov 2007, 15-20 år. Kupan 2000-2001? Lännaskolan (Lännahemmet) 2001?-2009, Hammartorpsvägen 3, Storvretsvägen 64 from ht 2005, flickor 13-18 år. Se vidare ESS-gymnasiet Mariahissen resp. Tornet ovan. Lövholmen(s behandlingsenhet) 2001?-2005, Lövholmsvägen 35 nb, 13-20 år. Magelungen Bondegatan 2006-2007, Bondegatan 69. (Tidigare Magelungen Södermalm -se d:o; namnbyte okt 2006. Se också Magelungen Gaveliusgatan)). Magelungen Farsta 2001?-2008, Nordmarksvägen 1 (senare 3; 7 from 2005?), 13-20 år. Magelungen Gaveliusgatan 2007-2008, Gaveliusgatan 7. (Flytt av Magelungen Bondegatan?). Magelungen Gotlandsgatan 2007-2008, Gotlandsgatan 70. Magelungen Södermalm 2001?-2006, Gaveliusgatan 7, Bondegatan 69 from 2006?, 13-20 år. Se Magelungen Bondegatan. Magelungen Södermannagatan 2006-2008, Södermannagatan 48. Magelungen Älvsjö 2007-2008, Solberga Hagväg 4. Marsta gård 2004-2009, Hammartorpsvägen 3, Storvretsvägen 64 from 2005? (samma lokaler som Lännaskolan), flickor 13-18 år. Se vidare ESS-gymnasiet Mariahissen resp. Tornet ovan. Pan 2000-2001? Sandino 2000-2001? Sofiaängens behandlingsenhet 2000-2008, Bergsundsstrand 43A, 14-20 år. Solå Ungdomscenter City 2000-2010, Kungsgatan 65 (senare Upplandsgatan [81-]83), flickor 13-20 år. Se vidare ESS-gymnasiet Tornet ovan. Solå Ungdomscenter Rissne 2001?-2008, Skvadronsbacken 62B, flickor 13-20 år. Solå Ungdomscenter Sollentuna 2001?-2006, Kapellvägen 6, flickor 14-20 år. Solå ungdomscenter (Söder) 2009- . Fatburs Brunnsgata 21, (flickor) 13-20 år. Ungdomsnätet (AB) 2001?-2010, Aprilgatan 12 (Vårgatan 4), pojkar 14-20 år. Se vidare ESS-gymnasiet Tornet ovan. Skolor vid sjukhus: Astrid Lindgrens barnsjukhus 2000-2001? Danderyd avd. 26 BUP (Barn- och ungdomspsyk. Danderyds sjukhus) Wollmar Yxkullsgatan 27C, 2001?-2003, 13-18 år. (Jämför Skolan BUP nedan). Skolan Eugenia BUP (Barn- och ungdomspsyk. Karolinska sjukhuset) 2001?-2005, 7-12 år. Maria ungdoms skola 2000-2005, Finsens väg 1, 13-20 år. Mellanvård BUP, Sydost 2008-2010, åter 2013- , Skulptörvägen 8. Panoramaskolan (namnändring from vt 2008, av tidigare Skolan BUP - se d:o), Sachsgatan 10 hus B 2008- , 6-18 år. Sachsska barnsjukhusets skolavdelning 2000- , Södersjukhuset, 7-18 år. Skolan BUP 2004-2007 (tidigare: Skolan Wollmar Yxkullsgatan BUP), (skola för ungdomar inskrivna vid Tonårsenheten, Psykosteamet, Akutenheten Danderyds sjukhus, Behandlingsenheten Bonden och Villa Rökinda Utslussningshem mfl enheter), Wollmar Yxkullsgatan 27C, Sachsgatan 10 from ht 2005, (Skulptörvägen 8 from 2005? För Mellanvård BUP Sydost), 6-18 år. (Jämför Danderyd avd. 26 ovan). Namnändring vt 2008 till Panoramaskolan - se d:o. Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) [skola] 2008 - , Wollmar Yxkullsgatan 27B, 13-20 år. Västerängskliniken 2000-2002? (skola för ungdomar inskrivna vid BUP-centrum samt behandlingshemmen Bonden och Villa Rödkinda), 13-18 år. Övrig verksamhet: BAS Arbete, ungdomsprojektet 2003-? (2003-2004 benämnt Framsikt), samarbetsprojekt mellan ESS-skolorna, BAS och START), 16-20 år. Upphört? Digitala rummet 2011-2014?. (Upptas i katalog ht 2011). ESS Globen 2010-2011, Arenavägen 60. ESS Globen/IVIK, vt 2010-2011, Arenavägen 60. Enhet för nyanlända flyktingbarn i gymnasieåldern. ESS-gymnasiets grundskola 2010-2014?, åk 8-9, Fatburs kvarngata 38. Upptas i kataloger över grundskolor from 2010. EU-projektet 2001?-2003, 16-20 år. Fatbursskolan 2004?-2010, Fatburs Brunnsgata 26, Lövholmsvägen 35 nb from 2006, 16-20 år. Framsikt 2003-2004 - se BAS Arbete ovan. Folkhögskoleplaceringar 2001?-2014; ESS-skolorna ansvarar för utredning och intagning av elever som vill fullgöra sin gymnasieutbildning på folkhögskolor, 16-18 år. Friskolor 2003?-? : ESS-skolorna svarar under ett antal år för utredning och anslag av medel för elever med särskilda behov i gymnasiefriskolor. JAG-centret 2003?-ht 2003. Jour- och utredningsklasser 2003?-2004, Lindevägen 108 (åtm. vt 2004). Kedjeboskolan/lägerskola - se d:o (egen post i skolreg.). Kista Kompetenscenter (KKC) 2001?-2007, Sibeliusgången 11-13, Kista Torg from ht 2005, 16-20 år. (Började 1999 med arbetslöshetsfrågor och fick några år senare även undervisning). Kronobergshäktet 2000-2007? , (tom ht 2003 under rubriken Mellanvårdsalternativ), Bergsgatan 14 (52 from 2005), 16-20 år. Upptas ej i katalog vt 2008, nedlagd?/annan huvudman? Luxskolan 2003?-2014?, Luxgatan 10, 16-20 år. Nytorgets behandlingsenhet 2003?-2004, Barnängsgatan 28-30, 6-8 år. (Vt 2005 till Sankt Örjan enl. ESS-skolornas katalog - blev dock aldrig så enl. Sankt Örjan). Spektraskolan 2004, Lindevägen 108, 16-20 år. START 2001?-2004, Swedenborgsgatan 20, Ranhammarsvägen 20B from vt 2004, 25- år. (Anges att "verksamheten har funnits i stadens regi i olika omfattningar och organisatoriska tillhörigheter sedan 1914"). Södra Alléskolan 2004-2005, Fatburs Kvarngata 38, 16-18 år. Utsikten 2007-2014?, Söder Mälarstrand 21, 4tr (Mariahissen). 2013 med adressen ESS-gymnasiet Mariahissen. Xist (X-ist) Kvinnoforum, Tjejgymnasiet 2001?- 2007? (1-årigt individuellt program), Kungsgatan 65, Tomtebogatan 42 from 2001, Karlbergsvägen 77 from 2004, flickor 16-20 år. Upptas ej i katalog vt 2008 - överförd till annan skola? (under rektor vid Brännkyrka gymnasium?). Se ESS-gymnasiet ovan from vt 2009.
Huvudskola: Östermalmsskolan Se även Lyceum som hade samma rektor som Östermalmsskolans ro under en avvecklingsperiod 1970-1972. From 1973 - se Rinkeby ro dit annexskolorna i Rinkebyområdet också fördes.
Huvudskola: Enskedefältets skola.
Första...9101112...Sista