Skolregistret
Sök 
Träffar: 1 359
 
Träffar/sida:
Första...13141516...Sista
Fröken S.L. Ehrenborgs skola
1925 anges Ynglingagatan 19
Privatskola Sammanslagen med Åkermarks förberedande samskola 1935 till Ehrenborg-Åkermarks skola.
Dovregatan 16
Specialskola under Kista Sdn. "Vänder sig till barn med autismspektrumstörning och erbjuder särskilt anpassad förskola, förskoleklass och undervisning i åk1-3". Kopplat till Kymlinge korttidshem och växelboende.
Västertorps skola
Störtloppsvägen 2-6
Folkskola, Försöksskola, Inbyggd realskola 1955-1961, Enhetsskola 1959-1962 med åk 7-9, Grundskola åk 1-9 1962-1975, åk F-6 from ht 1975. Huvudskola i Västertorps öd/ro. Annex till Fruängsskolan som enhet Fruängen/Västertorp 1991-2002. Tillhörde Hägerstens Sdn 1997-vt 2007. Ht 2002 helt egen enhet. From 2004 benämnd Västertorps skola, 2007 åter Västertorpsskolan. Provisorier: En paviljong 1951. Hyrda lokaler på Vasaloppsvägen 36 och Stöttinggränd 1, 15, 21, 29, 35 och 41 på 1950-talet och början av 1960-talet. Provisorium på Störtloppsvägen 36-42 1962-1968. På skolan annex till Västberga gymnasium 1977-1985. Övertog Västertorps resursskola ht 2012 från S:t Örjans skolor.
Lärarhögskola Avdelning verksam 1958-1977. En av de två utbildningslinjer som fanns vid staren 1956; då kallad mellanskollärarlinjen. De som gick ut där fick folkskollärarexamen. Namnändring 1963 till folkskollärarlinjen. 1968 startade klasslärarlinjerna (lågstadie- resp. mellanstadielärarlinjerna)och arkivbildaren bytte då namn till just klasslärarlinjerna. Vid högskolereformen 1977 fortsatte klasslärarlinjerna med ny arkivbildning. För att hålla isär de båda arkiven används siffrorna I och II varav det senare alltså inte levererats till SSA.
Vasa komvux
1993-1994 Hälsingegatan 1994-1997 Dalagatan 19 1997-2002 Fridhemsgatan 9
Kommunalt vuxengymnasium 1993-1994 som annex till Norra reals vuxengymnasium 2. Egen enhet 1994-2002 (nedlagt efter vt 2002), 1994-1997 i fd Vasa gymnasiums lokaler. Därefter flytt till Fridhemsgatan 9 postens gamla utbildningslokaler. Uppdragsutbildning 1995-1999 i lokaler vid Oxtorget. 1993-1997 kurser för arbetslösa, from ht 1997 "Kunskapslyftet". Namn: 1993-1999 Vasa komvux 2000-2002 Vasa vuxengymnasium Se historik i arkivförteckningen (SSA/2398) med detaljer om kurser etc.
EG
Tegnérlunden 5
Privat realskola och gymnasium. Fristående grundskola åk 7-9 samt gymnasieskola. Skolan öppnades 1913, med grundskola from 1977. Skolan ligger i en byggnad som under åren 1907–1939 inhyste Wallinska skolan (för flickor) och under åren 1939–1970 inhyste Wallin-Åhlinska gymnasiet. Från 1914 och flera år framåt annonserade skolan att den var en samskola där realexamen kunde erläggas på 1,5 à 2 år och studentexamen på 2 år.[6] Realexamen gavs sedan åtminstone till 1968. 1977 samarbete med Carlssonska skolan med högstadium i anslutning till gymnasiet, senare sammanslaget med gymnasiet. From 1996 även med åk 6. (Ht 1996 fick Carlssons skola eget högstadium -se d:o). I katalog 2010 benämns grundskoledelen Enskilda gymnasiets grundskola. Drivs sedan 1976 av föräldrar genom den ideella Föreningen Enskilda Gymnasiet. Adress: 1925 anges Biblioteksgatan 32 1920-talet ? Anges Styrmansgatan 22-24 1938 anges Nybrogatan 17 1973- Tegnérlunden 5
Barnbyn Skå, Skå-Edeby
Specialskola: Folkskola, Grundskola åk 1-9. Rektorsområden: Mälarhöjdens öd 1953-1957, Norra Ängby öd/ro 1957-1966, Hammarby ro 1966-1968 samt S:t Örjans ro/spec.enhet 1968-1999 . From vt 2000 tillhörande ESS-skolorna. Vt 2005 åter under S:t Örjan, därefter nedlagd. Barnbyn Skå öppnades 1947 av Barnavårdsnämnden. Marieborgs tonårshems skola 1962-1973 som annex till Barnbyns skola - se även d:o. Ett annat annex till barnbyn Skå med skola under S:t Örjan var Katarina Bangata (nr 70; övergångshem) 1969-1972. Dessutom fanns annexet Sörgårdens småbarnshem (Kungsberg, Färentuna) där S:t Örjan bedrev undervisning (1962)1968-1971. Se vidare S:t Örjans arkivförteckning men även Barnhems- och sjukhusskolorna. Barnbyn Skå inkl. skolan nedlagd efter vt 2005.
(Kista grundskolas grundsärskola)
Köpenhamnsgatan 11, Själlandsgatan 152
Grundskola åk F-9, Grundsärskola åk 5-9. Kista grundskola bildades 2014 genom en sammanslagning av Ärvingeskolan och Igelbäcksskolan. Den nya skolenheten bytte då namn till Kista grundskola och blev en åk F-9 skola. Skolan finns på två adresser: åk F-3 - Själlandsvägen 152 åk 4-9 - Köpenhamnsgatan 11 Med grundsärskola (åtm. sedan 2009, då vid Ärvingeskolan) - nu Kista grundskolas grundsärskola på adressen Köpenhamnsgatan 11.
IES Kista, Internationella engelska skolan i Kista
Isafjordsgatan 39
Fristående grundskola åk 4-9. IES grundades 1993 av Barbara Bergström. Stor del av undervisningen bedrivs på engelska. IES Kista öppnade 2015 i KTHs gamla lokaler. Upptas fg 2016 i lista över grundskolor.
DBGY Stockholm Kungsholmen, Drottning Blankas gymnasieskola Kungsholmen, DBGY Vasastan
Karlbergsvägen 77
Fristående gymnasieskola. Koncern, AcadeMedia. Upptas första gång i Stockholms stads lista över gymnasieskolor 2020. Hösten 2022 flyttade skolan till Campus Vasastan, tillsammans med Klara Norra Teoretiska Gymnasium och Sjölins Gymnasium. Skolan bytte därmed även namn från Kungsholmen till Drottning Blankas Gymnasieskola Vasastan. Adresser: 2020-2022 Warfvinges väg 24 2022- Karlbergsvägen 77
Första...13141516...Sista