Skolregistret
Sök 
Träffar: 1 358
 
Träffar/sida:
Första...5678...Sista
Utbildningsinstitution kopplad till lärarhögskolan. Institutet verksamt 1962-1968. Bilades 1962 och var från början förlagt till Lärarhögskolans område, senare flyttat till Sundbyberg. 1968 införlivades institutet i Lärarhögskolan som Fortbildningsavdelningen - se d:o.
Huvudskola: Hägerstensåsens skola
Tegnérlunden 5
Privat flickskola Inrättad 1831 av den kände historikern Anders Fryxell (1795-1881) på uppmaning av dåvarande pastor primarius Johan Olof Wallin (1779-1839). Fryxell, som också var rektor för Maria lägre elementarläroverk, hade ämnat inrätta en gosskola men övertalades av Wallin att istället bilda en flickskola. Skolan var den första i Stockholm som gav möjlighet till högre utbildning för flickor och man tog emot elever från hela landet. Detta innebar att det erbjöds helpension för vissa elever. 1870 tillkom en gymnasieavdelning med studentexamensrätt 1874 (sk dimissionsrätt). Wallinska skolan var landets första flickskola med sådan rätt. Samma år tillkom också en förberedande klass för både pojkar och flickor (5-8 år). Efter en kringflyttande tillvaro kunde skolan 1881 flytta in i fd Stockholms gymnasiums byggnad på Riddarholmen och 1908 i en egen nyuppförd byggnad vid Tegnérlunden. 1939 kommunaliserades elementarskoledelen och sammanslogs med Åhlinska elementarskolan och Vasa högre flickskola till Vasastadens kommunala flickskola - se vidare resp. skola. Gymnasiedelen sammanslogs samtidigt med Åhlinska skolans d:o bildande Wallin-Åhlinska gymnasiet (i Wallinska skolans lokaler) - se d:o. Adresser: 1831-1841 Stora Nygatan 20 1842-1849 Järntorget 80 1850-1866 Tyska Brinken/Västerlånggtan 50 1867-1870 Lilla Nygatan 23 1871-1875 Slottsbacken 6 1875-1881 Stora Nygatan 30 1881-1908 Gymnasiegränd/Birger Jarls torg 7&9 (fd Stockholms gymnasium) from 1908 i ny egen byggnad - se Adress ovan För vidare historik - se arkivförteckningen där ytterligare hänvisningar ges. Litteratur: Forssell, Nils & von Weyke, Elsa mfl: Till sekelminnet Wallinska skolan 1831-1931.
Stockholms gymnasium för scenkonst / Scengymnasiet / Scengymnasiet S:t Erik
Ekholmsvägen 80 vt 2008 Bredholmstorget 4 ht 2009 Polhemsgatan 35 ht 2013
Gymnasieskola Nyöppnad kommunal gymnasieskola i Skärholmens gymnasiums byggnader ht 2005 med namnet Stockholms gymnasium för scenkonst. (Enl. en uppgift redan igång ht 2004?). Nationellt estetiskt program med inriktning på scenkonsterna. I katalog 2009/10 med namnet Scengymnasiet. Från och med hösten 2012 ny adress(i S:t Eriks gymnasiums byggnad) och under namnet Scengymnasiet S:t Erik. Upptas ej i lista över gymnasier 2017.
se Historik mm !
Fristående gymnasieskola Upptas i katalog 2001. saknas i katalog 2007, nedlagt? Adress: 2001-2002 annex i Kista (Norgegatan 22) 2001-2007? Rissneleden 144B, Sundbyberg
Brännkyrka församling och skoldistrikt -1913, Liljeholmsdistriktet 1914-1917. Blommensbergs öd/ro 1918-1973 med Blommenbergsskolan som huvudskola.
Bromma öd 1916-1929, Bromma norra öd 1929-1940, namnändrades till Alviks öd 1940 - se vidare d:o. Huvudskola: Alviksskolan. Arkivet avser både Bromma öd (1916-1929) och Bromma norra öd (1929-1940) samt innehåller handlingar 1900-1951. Fotografier för tiden 1916-1940 ingår i Alviks rektorsområde (SSA/0183).
Årsta småskola
Riddargatan 5
Statlig flickskola Skolan grundad 1864 (på initiativ av Jane Tengberg) som övningsskola för det 1861 grundade Seminarium för bildande av lärarinnor - se vidare Högre lärarinneseminariet. På 1870-talet fanns tre förberedande klasser samt en 8-klassig flickskola. När Högre lärarinneseminariet lades ned 1943 ombildades normalskolan till ett högre allmänt läroverk (till och börja med i samma lokaler) - se vidare Statens normalskola. 1859 startades en "lärokurs för fruntimmer" av bla Martin Schück. (Schück arbetade för kvinnobildningens höjande och blev kvar som lärare till 1864 då han grundade Schückska skolan - se vidare denna). Lärokursen, som bla var avsedd att förbereda för lärarinnekallet, övertogs 1861 av staten och sammanslogs 1864 med den nybildade Statens normalskola. Adresser: 1868 Östra Beridarebansgatan 1
Vittra på Södermalm / L´Estradska / Vittra Grundskola Södermalm / Vittra Södermalm grundskola
Sandbacksgatan 10
Fristående förskola och grundskola åk 4-9. Huvudman, AcadeMedia. Öppnad 2000 som L´Estradska. Inrymt i fd Sifuhuset från 1940-talet på Södermalm. Ägs och drivs av Vittra Utbildning, som ingår i bolaget AcadeMedia. I byggnaden drivs även gymnasieskolorna Sjölins gymnasium Södermalm och Sjölins ekonomiska gymnasium. I katalog 2008 anges namnet Vittra på Södermalm för hela skolan. I katalog över grundskolor 2011 anges Vittra Södermalm. På utbildningsförvaltningens listor på nätet över skolor 2015 förekomer även namnet Vittra Södermalm grundskola.
Första...5678...Sista