Skolregistret
Sök 
Träffar: 1 359
 
Träffar/sida:
Första...9101112...Sista
Före ht 1958 fanns rektorer endast vid realskolor och gymnasier/motsv. From ht 1958 blev överlärarna vid folkskolor/motsv. rektorer. Överlärardistrikt blev rektorsområden.
Islamiska skolan i Spånga (Lunda)
1995-2009? Saimagatan 57 2009-2018 Fagerstagatan 11
Fristående grundskola åk 1-9 (islamisk profil) Öppnad läsåret 1995/96. I lista över grundskolor 2016 med det nya namnet Framstegsskolan (Lunda). Skolan lade ner 2018.
Högre elementarläroverket i Stockholm
se Historik mm !
Gymnasium Elementarläroverk öppnat 1821 (endast gymnasium, ej underskola). För tiden före 1821 - se Stockholms trivialskola. Enl. Ferlin 1859: Kongl. Gymnasium i Stockholm, Riddarholmen 7. Inrymt i skollokaler på Riddarholmen (Östra och senare Västra gymnasiehusen på Birger Jarls torg 7-9) som 1883 övertogs av Wallinska skolan. From 1857 även benämnt Högre elementarläroverket i Stockholm. From 1872 uppdelat på två skilda avdelningar: Riddarholmsavdelningen som uppgick i Högre latinläroverket å Norrmalm 1880 samt södra avdelningen (S:t Paulsgatan 13 på Södermalm) som uppgick i Högre latinläroverket å Södermalm 1879. Gymnasiet upphörde således 1880. Litteratur: Norinder, A.V. 1871: (Till afhörande af de tal hvilka) För att fira 50de årsdagen av Stockholms gymnasiums invigning (komma att hållas) . . . .
Specialskola: Folkskola, Grundskola Barnhem under Barnavårdsnämnden 1938-1967. Först benämnt Upptagningshemmet för barn vid Nyboda, senare enbart Nybodahemmet.
Statlig skola Inrättat 1813 av Per Henrik Ling på uppdrag av Kungl. Maj:t. Styckjunkarebrinken 19 på Norrmalm (enl. Ferlin 1859). Löd under Kungl. Direktionen över Stockholms stads undervisningsverk 1830-1864. Därefter egen direktion. Föregångare till nuvarande Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH).
MBC skolan Älvsjö
Solberga Hagväg 1
Fristående grundskola åk 7-9 för elever med omfattande behov av särskilt stöd. Huvudman, Magelungen Utveckling. Skolan öppnade HT 2007. Namnet ändrades från MBC till Magelungen under läsåret 2013/2014.
Blackebergs dyslexicentrum / Stockholms dyslexicentrum
1993-1994 Björnsonssgatan 132 (Blackebergsskolan) 1994-1995 Kungsholms hamnplan 3 (S:t Örjans exp.) 1995-2003 Tomtebogatan 4
Utredningsverksamhet rörande läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) 1993-1994 benämnt Blackebergs dyslexicentrum, en kort period benämnt Stockholms dyslexicentrum 1994-2003 Stockholms läspedagogiska centrum Underställd S:t Örjan spec.enhet 1993-1999. Under 2000 direkt underställd avd. för Elevstöd vid utbildningsförvaltningen. From 2001 åter underställd S:t Örjans skolor. Avvecklades successivt och upphörde helt efter vt 2003 (då en del av SPC - Specialpedagogiskt centrum inom S:t Örjan - se vidare S:t Örjans skolor).
Huvudskola: Grimstaskolan.
Högre tekniska läroverket i Stockholm / Tekniska gymnasiet I / Thorildsplans vuxengymnasium
Drottningholmsvägen 82
Tekniskt läroverk, Gymnasium. Vuxengymnasium. Kommunal högskola. Namn: 1938-1946 Tekniska läroverket i Stockholm 1946-1962 Högre tekniska läroverket i Stockholm (HTL) 1962-1967 Tekniska gymnasiet I 1967- Thorildsplans gymnasium Föregicks av Tekniska skolan i Stockholm - se denna. Öppnades 1938 på Polhemsgatan 35 som läroverk med treårigt statligt tekniskt gymnasium samt fackskola (två-treårig dag- och fyraårig aftonskola). Högre tekniskt läroverk i ny byggnad 1946 på Drottningholmsvägen 82. Stockholms stads tekniska aftonskola (SSTA) samorganiserad med läroverket 1939-1952. Åren 1967-1973 avvecklades den äldre tekniska gymnasieutbildningen samtidigt som den nya gymnasieskolan infördes där Thorildsplan enbart hade olika grenar av teknisk linje. Först på 1990-talet infördes även andra linjer/program. Vissa engelskspråkiga utbildningar. Kommunal högskoleutbildning i ADB på 1987-1989. ? Med vuxengymnasium 1994- .
Första...9101112...Sista