Skolregistret
Sök 
Träffar: 1 359
 
Träffar/sida:
Första...9101112...Sista
Götgatan 46
Upptas i årsberättelsen 1868.
se Skeppsholms församlings skolor !
Kungsholmens rektorsområde
Huvudskola: Rålambshovsskolan.
Ringstedtgatan 10
Grundsärskola Tillhörde Kista Sdn ??. Upptas ej i listor över särskolor 2015.
Kämpetorps skoldaghem
Kedjevägen 57
Specialskola: Grundskola åk 1-6 Öppnad 1968. From vt 2001 Kämpetorp resursskola. Nedlagd efter vt 2001. Paviljong från 1951 ombyggd 1968 till skoldaghem - se även Kämpetorpsskolan.
Stiftelsen Kompletteringsskolan
Privatskola Inrättades 1954.
I en broschyr inför läsårtet 2015/16 presenteras introduktionsprogram vid de kommunala gymnasierna Fem program förekommer: Individuellt alternativ Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Språkintroduktion Yrkesintroduktion För 3 av dessa finns ett sökalternativ med specialpedagogisk profil.
(Västbergaskolans grundsärskola)
Klensmedsvägen 2
Fristående grundskola åk F-9, Grundsärskola. Huvudman, Västbergaskolan AB. Den kommunala grundskolan Västbergaskolan ombildades till friskola from ht 2001 under namnet Västbergaskolan AB. Med grundsärskola (åtmimstone från ht 2009) - Västbergaskolans grundsärskola.
Betty Fabricius skola
Jakobsbergsgatan 19 1863 Regeringsgatan 66 1868
Privatskola Känd 1863 (10 barn), 1868 (10 barn).
Nya Elementars gymnasium / Nya Elementarskolan i Stockholm / Statens provskola / (Nya Elementars grundsärskola)
Bergslagsvägen 80
Grundskola åk F-9, from 1999, grundsärskola åk F-9. Gymnasium 1828-1991. Statligt läroverk, Gymnasium, Försöksläroverk, Grundskola åk7-9 1962-1971. Vuxengymnasium 1970-1974 & 1991-1992. Grundskola åk 1-4 och 6-9 1999-2005, 1-9 2005- , Grundsärskola Grundad 1828 under namnet Statens provskola Nya Elementarskolan i Stockholm (from 1939 benämnt Nya Elementarskolan i Stockholm). Sammanslås med Nya Elementarskolan i Ängby 1950, flyttar in i dess byggnad på Bergslagsvägen varvid den nya skolan får namnet Nya Elementarskolan i Stockholm. (Viss undervisning kvar i de gamla lokalerna till 1953). Kommunaliserad 1966 och namnändrad 1967 till Nya Elementar, from 1971 Nya Elementars gymnasium. Nedlagt 1991, verksamheten överflyttad till och sammanslagen med Blackebergs gymnasium. (Enl. uppgift fanns utbildning kvar läsåret 1991/92 - arkiv = ?). Tidigare lokaler: Först helt provisoriska lokaler, sedan i Lantbruksakademins byggnad på Mäster Samuelsgatan 36. 1859 egen byggnad på Slöjdgatan 2; senare nybygge på samma tomt, detta rivet 1953. (I byggnaden en period en avdelning till Statens normalskola). Nya Elementars vuxengymnasium 1970-1974 - se d:o. Optikerutbildning (legitimationskurs) 1975-1991 (signum D 1C:69). Se vidare optikerutbildning ! Byggnaderna i Södra Ängby under 1990-talet använda som evakueringslokaler i samband med ombyggnader; först för Kungsholmens gymnasium, sedan för Södra Latin. I en byggnad finns Bromma reursskola sedan 1992 - se d:o. Återöppnad som grundskola from ht 1999 under namnet Nya Elementar. Tillhörde Bromma Sdn 1999-vt 2007. Med grundsärskola from år ? - Nya Elementars grundsärskola. Till enheten Nya Elementar hör även Bromma Kyrkskola, F–2 Litteratur: Holmberg, A. 1911: Elementarister. Sjöberg, G. 1878, 1884: Bidrag till Nya Elementarskolans historia unde de första 50 åren. Wijmark, H. 1928: Från Nya elementarskolans ungdomtid.
Första...9101112...Sista