Allmänna barnhuset
Sök efter barn på Allmänna barnhuset åren 1798-1916
Staden – 1798-1916
Mer info Öppna