Ansökan om uppehållsbok
Sök efter personer som ansökt om uppehållsbok för att få vistas i Sverige.
Länet – 1918-1924
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna