Färgbild av Kommerskollegiets sigill i blått och vitt från 1932.
Kommerskollegiets skrivelser till Kungl. Maj:t
Bläddra i kortregister över Kommerskollegiets skrivelser till Kungl. Maj:t.
Sverige – 1655-1840
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna