Remissdiarium i brottmål
Observera att applikationen inte fungerar till 100%, redan felanmält.
Staden – 1850-1947
Mer info Öppna
Tidigmoderna konkurser
Sök efter handlingar rörande konkurser i Stockholm
Staden – 1687-1849
Mer info Öppna