Alla Stadsarkivets kart- och ritningsarkiv
Träffar: 511
 
Träffar/sida:
1234...Sista
Arkivförteckning i NAD
Serie i NAD
NS 405
Bernhardt-Öhmans släktarkiv (SE/SSA/1034)
Serielänk till J. Kartor och ritningar. Bland annat Hem för självförsörjande kvinnor i kvarteret Roddaren 30/Inedal 8, telefonapparat M/1900, förslag destilleri, fastigheten Stormhatten 8/stadsäga 628 Saltsjöbaden, fastigheten Syrsan 4 Karlskrona, Nynässtugan samt antavla Torgny Öhman och Suzanne Schwarzenbach. Delvis förtecknat i Nationell Arkivdatabas, NAD.
NS 342
Betesda missionsförsamling (SE/SSA/0409)
Serielänk till F V. Ritningar. Volym F V:1 innehåller även serie F VI-F X.
NS 402
Biblioteksnämnden (SE/SSA/0068)
Serielänk till J. Ritningar. Stockholms stadsbibliotek, Stadsbiblioteket, 1924-1968 och odaterat. Även Skärholmens bibliotek, bland annat inredning 1968-1970.
NS 119
Björkö-Arholma kyrkoarkiv (SE/SSA/6014)
Serielänk till O IV. Kartor och ritningar 1907-1998 samt odaterat. Församlingsfastigheter och kyrkogård. Se serie O I, volym 1, för ritningar Björkö-Arholma kyrka, Arholma kapell och klockstapel (inte planförvarat i kart- och ritningsarkivet).
NS 203
Blidö kyrkoarkiv (SE/SSA/1488)
Serielänk till O VI. Kartor och ritningar, församlingsfastigheter och kyrkogård.
NS 188
Boo kyrkoarkiv (SE/SSA/1489)
Serielänk till O IV a. Flera serier ritningar/kartor: O IV a-O IV c. Församlingsfastigheter och kyrkogård.
NS 5
Borgerskapets Gubbhus (SE/SSA/0079A)
Serielänk till J. Kartor och ritningar, 1902-1932 samt odaterat. Borgerskapets Gubbhus, Borgarhemmet, Gubbhuset. Bland annat ritningar Borgerskapets gubbhus kvarteret Kaninen Mindre 8-9, Borgerskapets gubbhus kvarteret Yxan, plan-, sektions- och fasadritningar, plantering kvarteret Yxan, terrassmur, trappa i terrassmur, järnstaket med inkörsport, gas- vatten- och avloppsledningar. Kartor/planer bland annat situationsplan, terrängkarta kvarteret Yxan, tomtkarta kvarteret Graniten, kvarteret Plankan (med höjdkurvor) och kvarteret Sparren samt gatuprofiler Högalidsgatan, Brännkyrkagatan och Gubbhusgatan. Arkitekt/upphov bland annat Gustaf Wickman, M. Hammarberg, John Berlien, V. Bodin, P. Hallman, Stadsingenjörskontoret.
NS 208
Botkyrka kyrkliga samfällighet (SE/SSA/2476)
Serielänk till H 1 a. Flera serier ritningar/kartor: H 1 a-h, H 2 a-f, H 3, H 4 a-d, H 5 och H 6. Kyrkor, församlingsfastigheter och kyrkogårdar rörande Botkyrka, Tumba och Tulllinge. H 1 a-h Botkyrka kyrka, kyrkogård, kyrkoherdeboställe, klockargården, Norsborgs kyrka, Alby kyrksal, Hallundaexpeditionen, Fittja kyrksal med mera. H 2 a-f Tumba kyrka, prästgård, elverksbyggnad, Lilla Dalens begravningsplats, församlingslokaler Storvreten. H 3 Tumba Ängskyrkan. H 4 a-d Tullinge kyrka, parkkyrkogård, Tullinge gård och kyrkstugan. H 5 Skolhusbyggnader. H 6 Kartor.
NS 68
Brandkontoret
Oförtecknat. Äldre ritningar. Oklar arkivbildare, under arbete.
NS 277
Bro kyrkoarkiv (SE/SSA/1491)
Serielänk till O V. Kartor och ritningar 1880-1985 samt odaterat. Kyrka, församlingsfastigheter, kyrkogård, viss inredning. Volym O V:11 innehåller ritningar över skolbyggnader 1913 och odaterat. Volym O V:1-10 (NS 86) innehåller kyrka, skola, ålderdomshem, klockarboställe, kyrkogård, kalk, korstol och notfack samt skisser till matta av Martha Gahn. Volym O V:1-10 är förtecknade som NS 86:730-747, 779, 780-800 och hör till arkiv SE/SSA/1139 Uppsalaleveransen av kartor och ritningar rörande Stockholms län, serie J.
1234...Sista