Alla Stadsarkivets kart- och ritningsarkiv
Träffar: 511
 
Träffar/sida:
Första...5678...Sista
Arkivförteckning i NAD
Serie i NAD
NS 294
Bromma konsert- och föreläsningsförening (SE/SSA/1336)
Volym 4. Affischer 1943-1944.
NS 225
Bromma kyrkoarkiv (SE/SSA/0002)
Serielänk till O IV a. Flera serier ritningar/kartor: O IV a-O IV c. Kyrkor och församlingsfastigheter. Delvis förtecknat.
NS 77
Brummerska skolan (SE/SSA/0266/01)
Serielänk till F 6. Ritningar 1896-1932 samt odaterat. Nybyggnadsritningar kvarteret Höjden 7 och övriga skolritningar.
NS 74
Bryggareämbetet i Stockholm (SE/SSA/0066/05)
Serielänk till Ö 1, Ritningar. Bryggareämbetets hus i kvarteret Järngraven nedra (vid Södermalmstorg, Slussen), 1814-1905 samt odaterat. Förslag, plan- sektions- och fasadritningar, uppmätningsritningar, nybyggnad verandan källaren Pelikan, förändringsritningar.
NS 206
Brännkyrka kyrkoarkiv (SE/SSA/0003)
Serielänk till O VI b. Flera serier ritningar/kartor: O VI b-O VI h. Kyrka, församlingsfastigheter och kyrkogård. O VI b Brännkyrka kyrka, O VI c Kyrkogårdar, O VI d Brännkyrka församlingshus, O VI e övriga i Brännkyrka, O VI f Fruängen, O VI g Liljeholmen.
NS 72
Brännkyrkaarkiven, Liljeholmens municipalsamhälles arkiv (SE/SSA/0173/07)
Serielänk till J. Liljeholmens byggnadsnämnds kartor och ritningar (80 stycken), 1883-1910 samt odaterat. Ritningar/förslag till bland annat: kommunalhus Liljeholmen, byggnader olika tomter inom Katrineberg, skolbyggnad Liljeholmen, stall-magasin-kontor, galvaniseringsfabrik Katrineberg, fabriksbyggnad Stora Gröndal 72, församlingshus, ny kyrka i Liljeholmen. Kartor/stadsplaneförslag Liljeholmen, Katrineberg, Aspudden, Gröndal samt gatuprofiler. Hela serien är finns skannad på arkivserver.
NS 59
Byggmästare Johan Ahlströms arkiv (SE/SSA/3019)
Serielänk till J. Ritningar, diverse projekt 1850-tal - 1870-tal.
NS 32
Byggnadskontoret (0551/03?)
Osäker arkivbildare, under utredning. Länk till arkiv SE/SSA/0551 Byggnadskontoret. NS 32 innehåller kartor och ritningar cirka 1870-1910-tal samt odaterat. Bland annat rörande: trummor och avloppsledningar, avlopp, rör, gatureglering och gatubeläggningar, gatuarbeten, trafikanordningar, spårvägsanordningar, spårvägsanläggningar, vagnhallar, gas- och oljebelysning, telefonkiosker, diverse broar. Även sektionsritningar över namngivna gator, avvägningskartor/profiler över namngivna gator, tomtkartor över namngivna kvarter. NS 32 är oförtecknat i Nationell Arkivdatabas, NAD. Finns Excel-register till NS 32 Byggnadskontoret i kart- och ritningsarkivet Liljeholmskajen. Se även NS 32:54 arkiv SE/SSA/4506 Byggnadskontoret, Hamnens kart- och ritningssamling.
NS 32:54
Byggnadskontoret. Hamnens kart- och ritningssamling (SE/SSA/4506)
Serielänk till huvudavdelning J. Flera serier kartor/ritningar: J 1 , J 2, J 3, J 4. J 1 (låda 1-120) med bland annat hamnar, broar, byggnader. J 2 Ritningar till kranar. J 3 Övriga kartor och ritningar. J 4 Sjökartor. Omfattande material. Ofullständigt förtecknat i Nationell Arkivdatabas, NAD. Finns sökingång till NS 32:54 via excelregister i kart- och ritningsarkivet Liljeholmskajen.
NS 37
Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor (SE/SSA/0174)
Serielänk till F 1 AA, Bygglovsritningar 1713-1874. Finns flera serier ritningar och kartor, även oförtecknat. Arkivet innehåller eftersökta serier med bygglovsritningar åren 1713-1978. Dessa serier är inte registrerade i Nationell Arkivdatabas (NAD), istället används sökingång via applikationer på Stadsarkivets webbplats; under "Hitta i arkiven". Direktlänkar till applikationerna finns från respektive serie i NAD (F 1 AA, F 1 AB, D 1 AA:4, D 1 AB). Applikationer till bygglov på Stadsarkivet webbplats, under "Hitta i arkiven": Applikation "Bygglov 1713-1874" som är en sökdatabas med skannade bygglovsritningar från 1713-1874 (serie F 1 AA); Applikation "Bygglovsregister 1713-1874" som är ett skannat kortregister till äldre bygglovshandlingar (serie D 1 AA, volym 4); Applikation "Bygglovsregister 1875-1980" som är sökingång (register serie D 1 AB) till bygglovsritningar 1875-1978 som förvaras hos Stadsarkivet i original (ritningar serie F 1 AB) . Observera att bygglovsritningar 1875-nutid finns skannade i enkel svartvit kopia och är digitalt sökbara via Stadsbyggnadskontorets webbtjänst "Bygg- och plantjänsten"".
Första...5678...Sista